Etikett: Resurs

Combined ratio för Solid sjönk till 90,1 procent

Under första kvartalet i år sjönk combined ratio för Solid Försäkring till 90,1 jämfört med 90,3 motsvarande period 2018. Det framgår av kvartalsrapporten för Resurs Holding som presenterades i dag på morgonen.

Förbättringen av combined ratio beror enligt Solid framförallt på den positiva utvecklingen av skadekostnadsprocenten inom affärsområdet Produkt.

Premieintäkten netto ökade med 7 procent till 215 (200) miljoner kronor. Ökningen är främst hänförlig till affärsområdena Trygghet och Motor.

Det tekniska resultatet steg med 8 procent till 23 (21) miljoner kronor med rörelseresultatet ökade med hela 55 procent till 32 (20) miljoner kronor.  Ökningen av rörelseresultatet beror framförallt på att finansrörelsens resultat har ökat kraftigt under kvartalet till 9 (-2) miljoner kronor.

Av rapporten framgår att Solid under kvartalet har lanserat fyra nya samarbeten i tre nordiska länder — Sverige, Norge och Finland — inom affärsområdena Produkt, Motor och Resor. Segmentet har även signerat en ny strategiskt viktig partner inom affärsområdet Trygghet, vilket enligt Solid är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av det affärsområdet.

Totalkostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 90,1 procent (90,3 procent).

För Resurs-koncernen som helhet ökade intäkterna under första kvartalet med 11 procent jämfört med motsvarande period 2018, till 896 miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 10 procent till 378 miljoner kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av hela kvartalsrapporten.