Etikett: SPP Konsult

GAJDA – nytt varumärke på gång för SPP Konsult

SPP Konsult har inkommit med en ansökan om varumärkesskydd för varumärket GAJDA. 

Ansökan om registrering av varumärket lämnades in den 22 december. 

Det framgår inte av ansökan vilken typ av tjänster varumärket avser. 

SPP Konsult beskriver sig självt som ett opartiskt konsultbolag inom Storebrand/SPP-koncernen som erbjuder rådgivnings-, beräknings- och administrativa tjänster inom tjänstepension till företag. Bolaget har 25 anställda. 

SPP Konsult Aktiebolag hade 2016 intäkter på 30,7 (30,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till –3,5 (–10,2) miljoner kronor.