Etikett: SSF

SSF: Kraftig ökning hittills i år av bedrägerier mot äldre

Antalet anmälda befogenhetsbedrägerier mot äldre har ökat kraftigt i år. Till och med augusti i år hade polisen fått in 5 312 anmälningar — vilket är 23 procent fler än vad som anmäldes under hela förra året. 

Enligt polisen uppgick brottsvinsterna till 340 miljoner kronor under förra året, en siffra som av allt att döma kommer att överträffas i år.

Bedrägerierna mot äldre genomförs ofta genom så kallad ”vishing”, där någon ringer upp det tilltänkta offret och försöker lura till sig tillträde till någons bostad, inloggningsuppgifter eller annan känslig information för att tömma konto. Inte sällan utger sig bedragaren för att vara exempelvis anställd vid polisen, sjukvårdspersonal eller banktjänsteman.

— De som ringer upp är oftast väldigt duktiga på att få den brottsutsatta att lämna ifrån sig personliga uppgifter eller bankkoder. Banker och andra jobbar inte på det sättet, därför ska man direkt lägga på luren, säger Paul Pintér, rådgivare mot digitala brott på SSF Stöldskyddsföreningen, i en kommentar.

En vanligt förekommande bedrägerimetod just nu är att offret blir uppringt av en datoriserad röst som påstår sig komma från polisen, och meddelar att det är något fel med ett ID kort. I slutändan är förövarna ute efter att få tillgång till kontouppgifter eller liknande.