Etikett: tillsyn

FI: Låga räntor ökar försäkringsbolagens sårbarhet

I en ny rapport skriver Finansinspektionen att försäkringsbolagen klarar fortsatt låga räntor, men att bolagens sårbarhet ökar ju längre läget håller i sig. Enligt rapporten har försäkringsbolagen ”utmaningar” att hantera när det gäller företagsstyrning. Och bolagens rapportering är så dålig att den fått en egen rapport.

Enligt FI:s rapport Tillsynen av försäkringsföretagen 2017 har de svenska försäkringsbolagen förutsättningar att klara fortsatt låga räntor. Men om marknadsläget håller i sig ökar problemen och riskerna. Framför allt ökar sårbarheten för andra risker, främst fallande tillgångspriser. Sjunkande aktiekurser i kombination med låga räntor kan medföra solvensproblem.

Fi påpekar också att försäkringsbolagens behov av att skapa avkastning kan leda till att de investerar på marknader och i produkter som de har otillräcklig kunskap om eller erfarenhet av. För försäkringsbranschen totalt ökade andelen alternativa investeringar under 2017 från cirka 8 till 9 procent. Det finns några få bolag som investerar en mer betydande andel av kapitalet i alternativa tillgångar. FI har därför tittat närmare på dem, och bedömningen är att inget av företagen bryter mot kraven enligt aktsamhetsprincipen.

Försäkringsföretagens tillämpning av reglerna om företagsstyrning visar att de ”i flera avseenden har utmaningar som de behöver hantera”. Framför allt gäller det mindre bolag där samma person kan ha flera roller och företag som lägger ut delar av verksamheten. FI anser också att de bolag som tillämpar kontributionsprincipen måste vara tydligare när de beskriver hur överskottshanteringen går till, i sina försäkringstekniska riktlinjer.

FI tycker också bolagen sköter sin rapportering dåligt. Det fattas många uppgifter i rapporteringen om tillgångar och uppgifterna om kassaflöden för beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna. Därför publicerar FI en särskild rapport om detta.

Här kan du läsa hela FI:s rapport Tillsynen av försäkringsföretagen 2017.