Etikett: Torbjörn Serrander

Larmtjänst: Stölder av bildelar ökar – och allra mest i Skåne

Stölderna av bildelar ökar. I Skåne har stölderna mer än fördubblats jämfört med föregående år, visar den senaste statistiken från Larmtjänst. 

Larmtjänst följer utvecklingen av stölder av tre bildelar – rattar/airbags, navigationsenheter och huvudstrålkastare (xenon).

Mellan januari och september skedde 2 874 stöldtillfällen av dessa typer av bildelar, visar Larmtjänsts statistik. Det kan jämföras med motsvarande period 2016 då det inträffade 2 421 stölder.

Skadekostnaderna hittills i år uppgår till 166 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt 8 procent jämfört med samma period föregående år

– Den dramatiska ökningen av bildelsstölder under de senaste månaderna är mycket bekymmersam, säger utredare Torbjörn Serrander vid Larmtjänst, i en presskommentar.

– Att stöldligorna snabbt har byggt upp sin verksamhet igen visar att det krävs långsiktiga och uthålliga åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Stockholms län har drabbats av 1 522 stöldtillfällen under de tre första kvartalen, en ökning med drygt 12 procent jämfört med 2016. I procent räknat har ökning varit störst i Skåne där bildelsstölderna mer än fördubblades. Efter nio månader har 587 stöldtillfällen registrerats jämfört med 270 stycken föregående år.