Så vill FI ändra reglerna för försäkringsbolagens årsredovisningar

Vad ska man kräva av försäkringsbolagens årsredovisningar i framtiden? Finansinspektionen har tagit fram ett förslag till nya regler, som utgår från nya versioner av den internationella redovisningsstandarden IFRS.

FI:s nya föreskrifter handlar i första hand om förändringar när det gäller IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder.

Dessutom har FI lagt in förändringar av regelverket utifrån regeringens förslag till ändrade bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska försäkringsgivares filialer i Sverige.

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 1 oktober 2017, och ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018 eller senare.

24 april, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048