Agria betalar 200 000 kr för 19 000 avlivade hönor

Genom en förlikning har Agria gått med på att betala 200 000 kronor till ägarna av ett hönseri. 

Bakgrunden är att hönseriet år 2015 tvingades avliva 19 000 hönor efter ett sjukdomsutbrott av Mareks sjukdom. 

Agria vägrade att betala ut skadeersättning med hänvisning till att sjukdomen brutit ut redan när försäkringen tecknades och att hönsen var i dåligt skick. Agria menade också att ägarna brutit mot Jordbruksverkets regler för förebyggande hälsokontroll. 

Ägarna valde att stämma Agria, men efter förhandling gick båda parter med på en förlikning där Agria betalar 200 000 kronor. 

Ursprungligen hade ägarna krävt ersättning på 700 000 kronor. 

11 juli, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048