Swedbank Försäkring ökade förvaltat kapital till 170 Mdr kr

Under andra kvartalet ökade Swedbank Försäkring sitt förvaltade kapital med 3 miljarder kronor, till 170 miljarder kronor. Det framgår av Swedbanks kvartalsrapport som presenterades i dag. 

Premievolymen under andra kvartalet ökade med 22 procent till 671 (549) miljoner kronor, jämfört med andra kvartalet förra året. 

Swedbanks provisionsintäkter för livförsäkring låg under andra kvartalet på 168 (166) miljoner kronor. Kostnaderna för provisionsintäkterna steg till 48 (45) miljoner kronor. 

Provisionsintäkterna för sakförsäkring uppgick till 20 (16) miljoner kronor. Kostnaderna uppgick här till 5 (3) miljoner kronor. 

Av rapporten framgår också att Swedbank är det största livförsäkringsbolaget i Estland och det näst största i Litauen och Lettland. Marknadsandelarna uppgick per sista maj till 44 procent i Estland, 23 procent i Litauen och 22 procent i Lettland.

För Swedbank som helhet minskade intäkterna under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen uppgick till 11 procent till 10 393 (11 690) miljoner kronor. Resultatet sjönk med 24 procent till 4 750 (6 274) miljoner kronor. De minskade rörelseintäkterna beror bland annat på att banken hade en ingångsintäkt från Visa på 2 115 miljoner kronor första halvåret 2016. Både räntenettot och provisionsnettot ökade under första kvartalet 2017, jämfört med första kvartalet 2016. 

Här kan du ta del av hela Swedbanks kvartalsrapport. 

19 juli, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

KoV kritiserar marknadsföringen för vägassistansförsäkring

13 timmar Läs mer
Jonas Roberts ny VD för Svedea — Pär Pettersson kvar i styrelsen
10 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Swedbank: Så påverkas garantipensionen av det höjda prisbasbeloppet
10 timmar Läs mer

Nu har Eir Försäkring fått koncession av Finansinspektionen

1 dag Läs mer
Mikael Lundin blir VD för AP-fondsägda Polhem Infra
10 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Folksam satsar mer på rekrytering av ny kompetens på techområdet
17 timmar Läs mer
Eric Leijonram utsågs till ny chefsjurist på Finansinspektionen
17 timmar Läs mer
Pensionsmyndighetens nya tumregler för nivån på din pension
1 dag Läs mer
Isabella Hugosson återvänder till Dahlgren & Partners
1 dag Läs mer
Lärarförsäkringar väljer Bliwa för sjukvårdsförsäkringen
1 dag Läs mer
Göran Stille går från ordförande till VD i Stadshypotek AB
1 dag Läs mer