Swedbank Försäkring ökade förvaltat kapital till 170 Mdr kr

Under andra kvartalet ökade Swedbank Försäkring sitt förvaltade kapital med 3 miljarder kronor, till 170 miljarder kronor. Det framgår av Swedbanks kvartalsrapport som presenterades i dag. 

Premievolymen under andra kvartalet ökade med 22 procent till 671 (549) miljoner kronor, jämfört med andra kvartalet förra året. 

Swedbanks provisionsintäkter för livförsäkring låg under andra kvartalet på 168 (166) miljoner kronor. Kostnaderna för provisionsintäkterna steg till 48 (45) miljoner kronor. 

Provisionsintäkterna för sakförsäkring uppgick till 20 (16) miljoner kronor. Kostnaderna uppgick här till 5 (3) miljoner kronor. 

Av rapporten framgår också att Swedbank är det största livförsäkringsbolaget i Estland och det näst största i Litauen och Lettland. Marknadsandelarna uppgick per sista maj till 44 procent i Estland, 23 procent i Litauen och 22 procent i Lettland.

För Swedbank som helhet minskade intäkterna under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen uppgick till 11 procent till 10 393 (11 690) miljoner kronor. Resultatet sjönk med 24 procent till 4 750 (6 274) miljoner kronor. De minskade rörelseintäkterna beror bland annat på att banken hade en ingångsintäkt från Visa på 2 115 miljoner kronor första halvåret 2016. Både räntenettot och provisionsnettot ökade under första kvartalet 2017, jämfört med första kvartalet 2016. 

Här kan du ta del av hela Swedbanks kvartalsrapport. 

19 juli, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048