Folksam: Ny teknik kan förhindra många dödliga älgolyckor!

Om bara billtillverkarna såge till att installera modern teknik i bilarna – som mörkerseende autobromssystem – skulle en en stor del av dagens allvarliga älgolyckor kunna undvikas! Det konstaterar Folksam som har analyserat älgolyckor med dödlig utgång från 2005 och framåt. 

Folksams studie omfattar alla dödsolyckor i Sverige i samband med olyckor mellan personbil och älg under perioden 2005–2016. Under den perioden inträffade 47 dödsfall.

Av studien framgår att den vanligaste dödsolyckan med älg sker på en rak väg i mörker. Hastigheten har varit över 70 kilometer i timmen vid tiden för kollisionen och föraren har i de flesta fall inte hunnit bromsa innan kollisionen.

Enligt Folksams analys skulle upp till 45 procent av de analyserade dödsfallen kunnat förhindras med hjälp av ett mörkerseende autobromssystem som bromsar ned hastigheten till under 70 kilometer i timmen.

De autobromssystem som finns på marknaden idag har begränsningar när det gäller att upptäcka hinder i mörker.  

– Med en modern bil med ett mörkerseende autobromssystem skulle en stor del av dödsolyckorna kunna förhindras, just eftersom många olyckor sker i mörker. Än så länge används inte teknik med till exempel värmekamera för autobroms men vi engagerar oss i att utvecklingen påskyndas så att våra kunder har möjlighet att välja en säker bil, även om man åker i områden med mycket älg, säger trafikforskare Anders Ydenius.

5 september, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048