”Uppgörelse nära om ändrade åldersgränser för pension”

Regeringen och allianspartierna är mycket nära en uppgörelse om förändrade åldersgränser i pensionssystemet. Samtidigt kommer tuffare krav på fondbolagen i premiepensionssystemet, uppger Dagens Nyheter i dag på förmiddagen. 

I regel brukar det ta tid att ändra på detaljer i pensionsöverenskommelser. 

Diskussionen om ändrade pensionsåldrar i det allmänna pensionssystemet är sannerligen ingen undantag från den regeln.  

År 2011 tillsatte den dåvarande alliansregeringen en utredning 2011 om åldersgränserna i pensionssystemet. År 2013 senare hade man kommit fram till att den undre gränsen för allmän pension borde höjas från 61 till 63 år och att gränsen för hur länge lagen om anställningsskydd ska gälla borde höjas från 67 till 69 år.

Nu, drygt fyra år senare, tycks det som om den politiskt sammansatta pensionsgruppen tycks vara på väg att enas om att ändra på åldersgränserna och samtidigt skärpa reglerna för fonderna i premiepensionssystemet mot bakgrund av alla skandaler det senaste året. 

Dagens Nyheter rapporterar i dag att de nya reglerna för premiepensionsfonderna kan komma att innebära en halvering av antalet fonder på fondtorget som i dag är cirka 860.

När det gäller pensionsåldrarna skriver DN att man diskuterar en lösning där höjningen sker i olika etapper, och att det sannolikt blir övergångsregler som innebär att de som har nära till pensionen inte berörs.

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion kan det i ett första steg bli så att LAS-gränsen höjs från 67 år till 68 eller 69 år parallellt med att den lägsta gränsen för pensionsuttag höjs till 62 år. I ett andra steg kan gränserna höjas igen, så att den nedre gränsen för pension blir 63 år och LAS-gränsen blir 69 år. Parallellt med dessa höjningar skulle riktåldern för pension kunna höjas från 65 år till först 66 år och sedan 67 år. 

Något färdigt beslut om uppgörelsen har ännu inte fattats, men kan alltså vara nära förestående. 

Det har tidigare diskuterats att de nya reglerna skulle kunna träda i kraft år 2020. 

Här hittar du Dagens Nyheters rapportering i ämnet. 

Och här kan du ta del av Ekots bevakning. 

16 november, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048