Svensk Försäkring: Ökad betydelse för tjänstepensionen

Tjänstepensionen har ökat i betydelse de senaste åren. Den slutsatsen drar Svensk Försäkring av ny publicerad statistik över utbetalda pensioner i Sverige de senaste åren. 

Enligt statistiken från Svensk Försäkring har utbetalningarna av ålderspensioner totalt sett ökat med 26 procent mellan åren 2011 och 2016. 

Men tjänstepensionsutbetalningarna har ökat mer än så. Av statistiken framgår att utbetalda tjänstepensioner har ökat med 28 procent. Även utbetalningen av privat pensionssparande har ökat med 28 procent. 

Det innebär sammantaget att tjänstepensionens andel av utbetalda pensioner ökar. 

– Statistiken visar hur viktiga tjänstepensionerna är i ålderspensionssystemet och att tjänstepensionernas betydelse ökat över tid. Alltfler individer verkar ha många år av intjänande i tjänstepensionssystemen. Ökningen är också en indikation på att den utbyggnad av tjänstepensionssystemen som vi sett under de senaste decennierna börjar slå igenom, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring i en kommentar.

– Vi förväntar oss att tjänstepensionerna kommer öka ännu mer framöver på grund av de kraftiga ökningarna av avsättningar till tjänstepension som skett på senare tid.

Här kan du ta del av hela rapporten från Svensk Försäkring. 

14 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048