Folksam köper obligationer för 350 MUSD från Världsbanken

Folksamgruppen meddelar i dag att man har köpt obligationer utgivna av Världsbanken, IBRD, till ett värde av 350 miljoner USD. Enligt Folksam vill man genom förvärvet lyfta fram FN:s sjutton globala utvecklingsmål, och särskilt rikta fokus mot fyra av dem.

Av investeringen på 350 miljoner USD – motsvarande knappt 2,8 miljarder kronor – står Folksam Liv för 155 miljoner USD, Folksam Sak för 50 miljoner USD och KPA Pension för 145 miljoner USD. 

Detta är Folksamgruppens tredje investering i samma storlek med ett organ i Världsbanken som låntagare.

De fyra globala utvecklingsmål som Folksam särskilt vill lyfta fram är:
• Hälsa och välbefinnande
• Jämställdhet
• Hållbar konsumtion och produktion
• Bekämpa klimatförändringen

– Folksamgruppen har en lång tradition av att arbeta för en hållbar värld. FN:s sjutton utvecklingsmål ger det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling en stabil grund att stå på, säger Jens Henriksson, VD och koncernchef i Folksamgruppen, i en presskommentar. 

– Jag är mycket glad över vårt nära samarbete med Världsbanken. Det är helt i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Under de senaste tio månaderna har vi investerat motsvarande åtta miljarder kronor i Världsbankens obligationer. Genom våra investeringar uttrycker vi vårt starka stöd för Världsbankens viktiga arbete.

Världsbanken emitterar årligen obligationer till ett värde av mellan 50 och 60 miljarder USD. All finansiering stödjer utvecklingsprogram som är i linje med FN:s utvecklingsmål.

Några exempel på projekt inriktade mot de utvecklingsmål som Folksamgruppen särskilt vill uppmärksamma är förbättringar av hälsovården för kvinnor och barn i Argentina, förbättringar av kvaliteten på hälsovården i Swaziland, byggandet av infrastruktur för sophantering och återvinning i Kina, förbättringar av vatten- och avloppssystem i Indien samt restaurering av korallrev i Indonesien.

12 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048