Pensionsmyndigheten: Så oroar sig egenföretagare för pensionen

Många egna företagare oroar sig för sin framtida pension, visar en undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra.

Enligt undersökningen känner en fjärdedel av egenföretagarna oro inför storleken på sin framtida pension. Bland kvinnor uppger 30 procent att de är oroliga, medan motsvarande siffra för män är 23 procent.

Andelen som känner oro är högre bland egenföretagare med enskild näringsverksamhet (32 procent) jämfört med de som driver aktiebolag (20 procent). Av de egenföretagare som driver ett aktiebolag uppger 78 procent att de har ett privat pensionssparande. Motsvarande siffra för företagare med enskild näringsverksamhet är 59 procent.

Undersökningen visar också att kunskapsnivån hos egna företagare är låg – en femtedel uppger att de har låg eller ingen kunskap om hur de tjänar in pengar till pensionen. Samtidigt uppger färre än hälften av de tillfrågade företagarna att de tar ut en marknadsmässig lön. 

13 april, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048