HFD: Pension från FN-fond ska beskattas som p-försäkring

Pension från FN:s pensionsfond ska beskattas som utbetalning från en pensionsförsäkring, konstaterar Högsta Förvaltningsdomstolen i ett färskt domslut. 

En person bosatt i Sverige som tidigare arbetat vid FN:s flyktingkommissariat UNCHR har fått pension utbetald från en FN-fond, United Nations Joint Staff Pension Fund. 

Personen vände sig till Skatterättsnämnden för att få klarhet i om den utbetalda pensionen skulle likställas med utbetalning från en pensionsförsäkring. Han undrade också bland annat om bedömningen skulle vara densamma om en stor del av pengarna i fonden betalas ut som ett engångsbelopp.  

Skatterättsnämnden menade i sitt beslut i maj för ett år sedan att FN-pensionen skulle beskattas på samma sätt som en utbetalning från en svensk pensionsförsäkring, och att det inte var någon skillnad när det gällde beskattningen av engångsbelopp.  

Nämndens beslut överklagades till domstol. 

Högsta domstolen slår nu fast att Skatterättsnämndens bedömning ska gälla, det vill säga att pensionen betalas ut till följd av en pensionsförsäkring och att beskattning av pensionen ska ske på samma sätt som av en svensk pensionsförsäkring.  

Här kan du läsa hela domen, i en anonymiserad version.

27 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048