Ny HFD-dom om ryms-inom-regeln vid avgångspension

En färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen preciserar reglerna för ryms-inom-regeln i samband med utfästelse av avgångspension. 

Med ändring av en tidigare dom från kammarrätten skriver HFD att man vid beräkning av avdragsutrymmet för pension – när en arbetsgivare har givit utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder – inte ska beakta kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller senare.

I målet hade en anställd vid ett företag erbjudits av sin arbetsgivare att gå i förtida pension. Erbjudandet omfattande dels avgångspension under tre år, dels inbetald premie för en pensionsförsäkring

Skatteverket underkände lösningen och menade att de pensionerna sammantaget överskred avdragsutrymmet, eftersom de sammantaget låg över premienivån i ITP-planen. Skatteverkets beslut överklagades till Förvaltningsdomstolen som gav den klagande rätt. Skatteverket överklagade vidare och fick rätt i kammarrätten.

Men nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att upphäva kammarrättens dom och istället fastställa Förvaltningsrättens beslut.

Här kan du ta del av hela domen. 

4 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048