Ny HFD-dom om ryms-inom-regeln vid avgångspension

En färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen preciserar reglerna för ryms-inom-regeln i samband med utfästelse av avgångspension. 

Med ändring av en tidigare dom från kammarrätten skriver HFD att man vid beräkning av avdragsutrymmet för pension – när en arbetsgivare har givit utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder – inte ska beakta kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller senare.

I målet hade en anställd vid ett företag erbjudits av sin arbetsgivare att gå i förtida pension. Erbjudandet omfattande dels avgångspension under tre år, dels inbetald premie för en pensionsförsäkring

Skatteverket underkände lösningen och menade att de pensionerna sammantaget överskred avdragsutrymmet, eftersom de sammantaget låg över premienivån i ITP-planen. Skatteverkets beslut överklagades till Förvaltningsdomstolen som gav den klagande rätt. Skatteverket överklagade vidare och fick rätt i kammarrätten.

Men nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att upphäva kammarrättens dom och istället fastställa Förvaltningsrättens beslut.

Här kan du ta del av hela domen. 

4 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

16 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
16 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

21 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
16 timmar Läs mer
"Nationen är ett ömsesidigt försäkringsbolag."
Debattören och författaren Carl Hamilton hittar en metafor för att beskriva samhällskontraktet. DN 13 mars 2019.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
21 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
1 dag Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
1 dag Läs mer