HFD ger prövningstillstånd till 25 mål som rör ryms-inom-regeln

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd i ett antal skattemål som gäller ryms-inom-regeln för avdragsrätt för tjänstepension. Totalt sett handlar det om 25 mål – målnummer 4817-17–4841-17 – som tidigare avgjorts av Kammarrätten i Göteborg. 

Prövningstillstånd meddelas mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande tidigare i år i två mål som rör samma rättsfråga  mål nr 4815-17 och 4816-17.

I de målen beslutade HFD att man vid beräkning av avdragsutrymmet för pension – när en arbetsgivare har givit utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder – inte ska beakta kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller senare. En anställd vid ett företag hade erbjudits av sin arbetsgivare att gå i förtida pension. Erbjudandet omfattande dels avgångspension under tre år, dels inbetald premie för en pensionsförsäkring. Skatteverket underkände lösningen och menade att pensionerna sammantaget överskred avdragsutrymmet, eftersom de totalt sett låg över premienivån i ITP-planen. Skatteverkets beslut överklagades till Förvaltningsdomstolen där den klagande fick rätt. Skatteverket överklagade vidare och fick rätt i kammarrätten.

Men i juli beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva kammarrättens dom och istället fastställa Förvaltningsrättens beslut.

Det är antagligt att HFD kommer att fatta motsvarande beslut i de 25 nya målen som nu beviljats prövningstillstånd.

Här kan du ta del av HFD-domen i målen 4815-17 och 4816-17. 

28 september, 2018
Gunnar Loxdal