V vill stoppa rörliga ersättningar i AP-fonderna

Stopp för rörliga ersättningar i de svenska AP-fonderna, kräver nio vänsterpartister i en riksdagsmotion. I motionen framförs också att AP-fonderna bör få äga en större andel av börsnoterade bolag än vad som tillåts i dag. 

Första namnet på motionen är riksdagsledamoten Ulla Andersson som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Riksdagsmotionen föranleds av förslaget om ändrade regelverk för placeringarna i buffertfonderna AP1-4. I huvudsak ställer sig motionärerna bakom propositionen, men har ytterligare några förslag som man vill se genomförda:

Stopp för rörliga ersättningar! Motionärerna skriver att förutom VD och övrig fondledning har de flesta anställda i AP-fonderna rörliga ersättningar utöver sina fasta löner.

– Dessa ersättningssystem riskerar att leda till spekulation och mer riskfyllda placeringar. Ett förbud mot rörliga ersättningar i AP-fonderna bör införas, menar de vänsterpartister som står bakom motionen.

Större inflytande i börsbolagen! I dag kan en AP-fond inte äga mer än 2 procent av ett svenskt börsbolag, och får inte rösta för mer än 10 procent av röstetalet. De gränserna borde höjas, menar motionärerna.

– För att kunna använda AP-fonderna som en del i en strategisk näringspolitik bör dessa gränsvärden höjas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen, heter det i motionen.

Högre kraven på miljö och etik. Ett krav på miljömässiga och etiska hänsyn i placeringarna bör ha samma vikt som målet om god avkastning, menar motionärerna som också bland annat kräver ett förbud mot investeringar i fossilindustrin.

10 oktober, 2018
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

17 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
16 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

22 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
16 timmar Läs mer
"Nationen är ett ömsesidigt försäkringsbolag."
Debattören och författaren Carl Hamilton hittar en metafor för att beskriva samhällskontraktet. DN 13 mars 2019.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
21 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
1 dag Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
1 dag Läs mer