Combined ratio i Moderna ökade till 85,9 procent tredje kvartalet

Combined ratio för Trygkoncernens affärsområde Sverige – med varumärket Moderna Försäkringar – ökade under tredje kvartalet något, till 85,9 procent, att jämföra med 85,5 procent motsvarande period föregående år. Det framgår av Tryg-koncernens rapport i dag på morgonen.   

Ökningen av combined ratio beror på ökade driftskostnader med skadeprocenten har gått ned något. Premieintäkten sjönk räknat i dansk valuta till 411 (422) miljoner DKK under kvartalet. I svenska kronor räknat steg dock premievolymen med 5,7 procent. Bakom ökningen ligger bland annat en framgångsrik satsning på djurförsäkring. Det tekniska resultatet gick ned något räknat i DKK i jämförelse med förra året, till 57 (69) miljoner DKK.

Ser man till årets tre första kvartal ligger dock samlat combined ratio för Trygs affärsområde Sverige bättre till än föregående år. Affärsområdet hade ett combined ratio på 85,0 årets första nio månader, jämfört med 87,2 procent motsvarande period föregående år. Förbättringen beror dels på goda resultat på run off-affärer, dels på förbättringar av kostnadsnivån.

För Tryg-koncernen som helhet ökade premieintäkterna under tredje kvartalet till 4 696 (4 576) miljoner  DKK. Det tekniska resultatet sjönk något, till 761 (789) miljoner DKK och resultatet efter skatt till 627 (671) miljoner DKK. Combined ratio steg under kvartalet till 83,8 (82,6) procent.

Här kan du ta del av Tryg-koncernens kvartalsrapport. 

11 oktober, 2018
Gunnar Loxdal