Granskningen av premiepensionens kostnader väntas i höst

Senare i år väntas Riksrevisionen publicera resultatet av sin pågående granskning av kostnaderna och effektiviteten i premiepensionssystemet. Det framgår av Riksrevisionens granskningsplan för 2018/2019 som presenterades i dag. 

Granskningen av premiepensionssystemet inleddes i januari i år. Avsikten är att granskningen ska ge svar på om premiepensionssystemet förvaltas kostnadseffektivt och med tillräcklig tillsyn.

Fokus för granskningen är att på ett systematiskt sätt belysa de totala transaktionskostnader, inklusive courtagekostnader och utländska skatter under de senaste fem årens förvaltning, och att belysa de största samhällsförlusterna i systemet.

– Att pensionskapitalet förvaltas kostnadseffektivt och att de avgifter som tas ut ligger i linje med riksdagens intentioner är viktigt, speciellt eftersom premiepensionsspararna inte själva alltid är så aktiva eller insatta i alla pensionsval. Det sänder oroväckande signaler om dagens förvaltning inte lever upp till de kraven eftersom det handlar om våra framtida pensioner, sade riksrevisor Stefan Lundgren i en presskommentar när granskningen inleddes.

31 oktober, 2018
Gunnar Loxdal

Dina Jämtland Västernorrland ska fusionera med Dina Nord

1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Skjut upp IFRS 17 till år 2023!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svedea utlyser båtstipendiet 2020 — för att få fler kvinnor till rors
2 dagar Läs mer

Göta Lejon upphandlar bland annat återförsäkring för terrorskydd

2 dagar Läs mer
Skandia lanserar ny rapport om effekten av sen examen
2 dagar Läs mer
"Hela pensionsvärldens kollektiv av informatörer måste bli inspiratörer."
Företagarnas VD Günther Mårder ger råd till pensionsbolagen, som han menar bjuder på för lite av humor och underhållning. Ur intervju hos Brummer & Partners.
Caroline Farberger om att ha levt ett år som kvinna
2 dagar Läs mer
Utredning om upphandlade fonder för premiepensionen skjuts upp
3 dagar Läs mer
SPK tar hjälp av Advokatfirman Lindahl för ombildning till tjänstepensionsbolag
3 dagar Läs mer
Två nya studentförsäkringar från Lärarförsäkringar och Folksam
3 dagar Läs mer
Skandia Fastigheter planerar att odla växter på kontorsväggar
3 dagar Läs mer
Handelsbanken Liv beslutade om extra vinstutdelning på 770 Mkr
3 dagar Läs mer