If: Stockholmare sämst på att använda reflexer

Norrbottningar är bäst i landet på att använda reflexer. Där uppger 84 procent att de använder reflexer enligt en undersökning från If. Sämst på att använda reflexer är Stockholmare där endast 66 procent använder sig av reflexer. 

Undersökningen har utförts av If i samarbete medYouGov. 3 518 intervjuer har gjorts via internet med män och kvinnor 18 år och äldre. Totalt uppger nära tre av tio svenskar att de inte använder reflex under den mörka delen av året. Men de regionala skillnaderna är stora. Störst andel reflexbärare finns i Norrbotten och Västernorrland, medan användandet är lägre i storstadsområden som Stockholm.

– Reflex är en billig livförsäkring under vintermånaderna. Med reflex är du synlig för en bilist på 125 meters avstånd, att jämföra med mellan 20 till 30 meter om du är utan. Särskilt stor blir skillnaden om du bär mörka kläder, vilket de flesta gör i dag, säger Caroline Starck, informationschef på If, i en kommentar.

– I storstäderna är miljöerna man rör sig i ofta upplysta, och av det skälet tror nog många att reflexer inte behövs. Men det är en missuppfattning. De flesta av olyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning, ofta vid vanliga övergångsställen.

Skillnaderna är också stora mellan kön och åldersgrupper. 80 procent av kvinnorna använder reflexer och 64 procent av männen, enligt undersökningen. Samtidigt har äldre reflexer i högre utsträckning än yngre. I gruppen män mellan 18 till 34 år uppger endast varannan att de bär reflex under vinterhalvåret, jämfört med kvinnor över 55 år där motsvarande siffra är närmare 90 procent.

8 november, 2018
Gunnar Loxdal