INSR gick back 14,1 miljoner NOK tredje kvartalet

Under tredje kvartalet i år blev nettoresultatet i INSR Insurance Group ASA en förlust på 14,1 miljoner NOK efter skatt, att jämföra med en förlust pro forma på 2,5 miljoner NOK motsvarande period föregående år. Det framgår av bolagets kvartalsrapport i dag på morgonen. 

Premieintäkten för egen räkning uppgick under tredje kvartalet till 195,9 miljoner NOK, jämfört med 111,3 miljoner NOK pro forma motsvarande period föregående år. Combined ratio steg under tredje kvartalet till 107,5 (103,7 pro forma) procent.

För årets första månader uppgår resultatet till en förlust på 56,5 miljoner NOK, jämfört med en förlust på 27,3 miljoner NOK pro forma motsvarande period föregående år.

Bolagets VD Espen Husstad lyfter i sin kommentar fram bolagets kraftiga tillväxt. Premievolymen har ökat med 19 procent, och tillväxten i Danmark är särskilt stor. När det gäller bolagets förluster, pekar han på att bolaget just nu är i färd med att höja sina premier utan att det hittills har inneburit något märkbart tapp av kunder. Han påpekar också att bruttoaffären är lönsam – före återförsäkring var resultatet en vinst på 8,9 miljoner NOK under kvartalet. Dessutom gläds han åt att man framgångsrikt har integrerat affären i Nemi i bolaget:

– Jag är väldigt nöjd med att migrationen av vår it-verksamhet var så framgångsrik, och jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet till de nära 70 personer som utan några stora fel har levererat projektet. Än mer anmärkningsvärt är att arbetet inte på något sätt har hämmat vare sig tillväxten eller våra viktiga åtgärder för att stärka lönsamheten. Med integrationen av Nemi i hamn kan vi nu fokusera på att ta bolaget framåt, säger Espen Husstad i sin VD-kommentar.

13 november, 2018
Gunnar Loxdal