Pensionsmyndigheten: Slopa 65-årsgräns för omställningsskydd

Omställningspensionens åldersgräns på 65 år går inte att motivera. Det menar Pensionsmyndigheten som har analyserat statens efterlevandeskydd på uppdrag av regeringen.

Pensionsmyndighetens analys överlämnades till regeringen under fredagen. Slutsatsen är att omställningspensionen antingen bör ges till alla oavsett ålder, eller att staten inte ska ge någon omställningspension alls till någon efterlevande som saknar barn.

— Vi framhåller vidare att en tillfällig omställningspension, även om den gavs till alla, inte ändrar på förhållandet att vissa pensionärer har låga pensioner, säger analytiker Kristin Kirs på Pensionsmyndigheten.

Omställningspensionen är en del av det allmänna efterlevandeskyddet och ges till vuxna under 65 år som har förlorat make, maka, registrerad partner oavsett barn, eller sambo vid gemensamma barn. Omställningspensionen är ettårig och behöver inte sökas utan betalas ut automatiskt vid dödsfallet. Normalt uppgår beloppet till minst 8 076 kronor per månad.

Här hittar du en länk till Pensionsmyndighetens rapport till regeringen. 

3 december, 2018
Gunnar Loxdal