FI om de viktigaste frågorna kring finanssektorns molntjänster

Finansinspektionen publicerade i december en promemoria om sin syn på finanssektorns användning av molntjänster. Promemorian bygger bland annat på ett rundabordssamtal som genomfördes under förra året med företrädare för finansföretag och molntjänstbolag. 

Vid rundabordssamtalen diskuterades bland annat dessa frågor:

• Var går gränsen mellan köp av tjänst och uppdragsavtal?

• Vad ska molntjänstleverantören tillhandahålla och förhålla sig till, till exempel olika ISO-standarder?

• Vilka regler gäller för FI:s åtkomst och rätt till revision – exempelvis i serverhallar?

Av promemorian framgår att FI kommer att invänta kommande riktlinjer från Europeiska bankmyndighetens, EBA,  innan man kommer med ytterligare ställningstaganden och information med koppling till molntjänster. Avsikten är att EBA ska publicera sina riktlinjer under det första kvartalet 2019.

Här kan du ta del av Finansinspektionens promemoria om molntjänster. 

8 januari, 2019
Gunnar Loxdal