Så vill Trygghetskommissionen stoppa livskvalitetsbrotten

Fokusera på de internationella stöldligornas logistik inom Sverige! Omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott! Det är två av förslagen från Trygghetskommissionen för att stoppa internationella stöldligor och it-relaterade bedrägerier. 

Trygghetskommissionen, som initierats av försäkringsbranschen genom Svensk Försäkring, presenterade i dag sin andra och slutliga rapport: ”Den nya tidens livskvalitetsbrott”.

Rapporten handlar framförallt om it-relaterade bedrägerierna och om internationella stöldligor i Sverige.

Internationella stöldligor och bedrägerier är två områden där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen, i en presskommentar.

Kommissionen föreslår nu, när det gäller de internationella stöldligornas verksamhet, att polisen riktar mer fokus mot  logistikkedjorna i Sverige som gör att stöldligorna kan operera. De får i dag inte får tillräcklig uppmärksamhet i de satsningar som görs mot brottsligheten, menar kommissionen.

De it-relaterade bedrägerierna utreds, enligt kommissionen, inte i tillräcklig omfattning i dag. Trygghetskommissionen föreslår därför att polisens roll omdefinieras till att ge privata aktörer större utrymme för att öka effektiviteten. Kommissionen betonar också vikten av att i det brottsförebyggande arbetet också involverar aktörer som inte traditionellt haft en sådan uppgift, exempelvis it-branschen.

Christina Lindenius, VD på Svensk Försäkring, säger i en kommentar att försäkringsbranschen nu ska se över hur man kan agera med utgångspunkt från kommissionens arbete:

─ Trygghetskommissionen har gjort ett gediget arbete och har i två rapporter fördjupat kunskapen om orsakerna till den ökande vardagsbrottsligheten och hur man kan arbeta för att öka tryggheten. Vi ska nu titta närmare på hur försäkringsbranschen kan vara en part i arbetet med att aktivera samhället mot livskvalitetsbrott framåt.

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017. Följande personer har ingått i kommissionen: ordförande Fredrik Reinfeldt, sekreterare
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Codan/Trygg-Hansas VD Patrick Bergander, Stöldskyddsföreningens VD Annika Brändström, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad Per-Erik Ebbeståhl, docent Lars Korsell, generalsekreterare Magnus Lindgren, i stiftelsen Tryggare Sverige, tidigare poliskommissarie Christer Nordström och tidigare riksdagsledamot Nalin Pekgul.

Här hittar du hela Trygghetskommissionens rapport. 

10 januari, 2019
Gunnar Loxdal