FTF: Regeringen måste rivstarta arbetet för en ny pensionsreform

Den nya regeringen bör växla upp tempot med en ny reform av det allmänna pensionssystemet. Det skriver FTF:s samhällspolitiske chef Håkan Svärdman i en kommentar till beslutet att godkänna en ny regering under Stefan Löfven. 

Sverige är — äntligen, tycker många — på väg att få en ny regering. Efter 133 dagars väntan har riksdagen beslutat att godkänna Stefan Löfven som ny — eller nygammal — statsminister.

Regeringens arbete ska i stor utsträckning grundas på det så kallade januariavtalet i 73 punkter mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

FTF har genomfört en analys av överenskommelsen och konstaterar att det bland de 73 punkterna flera stora frågetecken — även om det också finns många angelägna förslag. Ett frågetecken gäller punkt 4 som har rubriken ”En omfattade skattereform genomförs”  där det återfinns ett krav på att öka finanssektorns skatteandel.

— Vad detta betyder är oklart. Senast frågan var på tapeten 2016 föreslogs en särskild skatt på lönekostnader för företag som säljer finansiella tjänster och försäkringar, vilket FTF var starkt kritiska mot. Redan i dag har staten betydande skatteintäkter från finanssektorn. Bara från försäkringsbranschen kan intäkterna under 2017 uppskattas till 85 miljarder kronor, vilket motsvarar 8 – 9 procent av statens skatteintäkter 2017. Ska tryggheten beskattas ännu mer?, skriver Håkan Svärdman i sin analys.

FTF menar också att flera angelägna punkter saknas i januariavtalet; bland annat måste reformtempot för det allmänna pensionssystemet växlas upp. FTF saknar även förslag om incitament för privat pensionssparande.

— Pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder är inte tillräckligt. För att nå målsättningen om en allmän pension runt 60 – 65 procent av slutlönen behöver även pensionsavgifterna höjas.

— Med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och det faktum att prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet, måste de vara gynnsamt för alla att ta ansvar för sin pension, skriver Håkan Svärdman i sin kommentar.

FTF anser också att förslaget om att förändra arbetsrätten innebär ett olyckligt angrepp på den svenska modellen genom att arbetsrätten urholkas för att öka flexibiliteten för arbetsgivarna.

— Förutom att det är fullständigt oacceptabelt och respektlöst att hantera frågan om arbetsrätten på detta sätt, saknas stöd för att hävda att nuvarande ordning där fack och arbetsgivare tar ansvar för löner och arbetsvillkor har varit till nackdel för svensk arbetsmarknad och näringslivets konkurrenskraft. Allt pekar i motsatt riktning, skriver Håkan Svärdman i analysen.

Här hittar du Håkan Svärdmans analys av januariöverenskommelsen. 

18 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Söderberg startar hypoteksbolag med Ica, Ikano och Ålandsbanken

16 timmar Läs mer
Martin Wästfelt efterträder Niklas Hjert i PTK och Unionen
13 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svensk Försäkring: Otillräckliga regler om kontroll mot belastningsregistret
10 timmar Läs mer

Alecta beslutade att höja kostnaden för PRI-inlösen med 13 procent

1 dag Läs mer
Mattias Nordin utses till tf VD för Länsförsäkringar Fondliv
16 timmar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Swedbank: Jens Henriksson börjar som VD den 1 oktober
17 timmar Läs mer
Linnéa Liljestrand och Louise Lillrud till mySafetys ledningsgrupp
1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Otydliga regler för arbete mot penningtvätt
1 dag Läs mer
Omocoms mikroförsäkringar får Berkley som försäkringsgivare
1 dag Läs mer
Pensionsmyndigheten: Pensionärer betalar redan lägre skatt än andra
1 dag Läs mer
Niklas Hjert blir VD för parternas nya informationsbolag
1 dag Läs mer