Greater Than fick in 25 Mkr i nytt kapital genom nyemissionen

Greater Than rapporterar att det preliminära utfallet i den företrädesemissionen som genomförts under januari visar att bolaget tillförs cirka 25 miljoner kronor, före transaktionskostnader. 

Teckningsgraden vid emissionen uppgick till 100 procent. Drygt 47 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter, därutöver har anmälningar mottagits om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1 procent av aktierna. Emissionsgarantin utnyttjas för resterande 51,6 procent. Garant är Keel Capital, som i dag äger drygt 8 procent av bolaget och har åtagit sig att garantera teckning av resterande aktier.

— Jag vill tacka befintliga och nytillkomna aktieägare som deltagit i företrädesemissionen och därigenom visat sitt stöd för Greater Thans verksamhet. Med detta kapitaltillskott kan vi fortsätta vår tillväxtresa och snabbare ta till vara på värdeskapande affärsmöjligheter, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than, i en kommentar.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 24 januari 2019.

23 januari, 2019
Gunnar Loxdal