Pensionsmyndigheten: De flesta har fått bättre pension med inkomstindex

Vid årsskiftet 2001/2002 ändrades uppräkningen av inkomstpensionen så att den skulle följa inkomstindex i stället för som tidigare prisindex. Det har varit bra för de flesta pensionärer, visar en färsk rapport från Pensionsmyndigheten. Omräkningen av inkomstpensionerna har sedan dess överstigit inflationen med 4,5 procent. Men den positiva effekten gäller enligt rapporten inte alla pensionärer. 

Regelverket för uppräkning av inkomstpensionen innebär i dag att pensionnivåerna följer inkomstutvecklingen, med justering för det förskott som tidigare har givits. På så vis ska pensionnivåerna vara följsamma med samhällsekonomins utveckling.

Om pensionerna istället som tidigare skulle följa prisindex, skulle pensionärernas ekonomi visserligen vara mer förutsägbar över tid. Men om den reala tillväxten per capita under en längre period överstiger 1,6 procent försvagas de äldres pensioner i förhållande till de förvärvsaktivas inkomster. Eftersom så har varit fallet sedan år 2001, har de flesta pensionärer fått höjd pension jämfört med vad de skulle ha fått enligt det tidigare regelverket.

Men alla pensionärer har inte påverkats positivt av indexförändringen. De som pensionerades under finanskrisen 2009 har fram till 2018 fått realt oförändrade eller försämrade pensioner, visar rapporten.

Andra har gynnats desto mer. De som pensionerades 2011 eller 2012 har enligt rapporten realt fått ökade pensioner med hela 7—8 procent.

Här kan du ta del av Pensionsmyndighetens rapport. 

31 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer