Pensionsmyndigheten: De flesta har fått bättre pension med inkomstindex

Vid årsskiftet 2001/2002 ändrades uppräkningen av inkomstpensionen så att den skulle följa inkomstindex i stället för som tidigare prisindex. Det har varit bra för de flesta pensionärer, visar en färsk rapport från Pensionsmyndigheten. Omräkningen av inkomstpensionerna har sedan dess överstigit inflationen med 4,5 procent. Men den positiva effekten gäller enligt rapporten inte alla pensionärer. 

Regelverket för uppräkning av inkomstpensionen innebär i dag att pensionnivåerna följer inkomstutvecklingen, med justering för det förskott som tidigare har givits. På så vis ska pensionnivåerna vara följsamma med samhällsekonomins utveckling.

Om pensionerna istället som tidigare skulle följa prisindex, skulle pensionärernas ekonomi visserligen vara mer förutsägbar över tid. Men om den reala tillväxten per capita under en längre period överstiger 1,6 procent försvagas de äldres pensioner i förhållande till de förvärvsaktivas inkomster. Eftersom så har varit fallet sedan år 2001, har de flesta pensionärer fått höjd pension jämfört med vad de skulle ha fått enligt det tidigare regelverket.

Men alla pensionärer har inte påverkats positivt av indexförändringen. De som pensionerades under finanskrisen 2009 har fram till 2018 fått realt oförändrade eller försämrade pensioner, visar rapporten.

Andra har gynnats desto mer. De som pensionerades 2011 eller 2012 har enligt rapporten realt fått ökade pensioner med hela 7—8 procent.

Här kan du ta del av Pensionsmyndighetens rapport. 

31 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Säkra Varberg tar över AssuransSelector AB i Helsingborg

4 timmar Läs mer
Carl-Viggo Östlund köpte aktier i Tryg för 88 000 kronor
3 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Länsförsäkringar: Vartannat barn är oförsäkrat på höstlovet
2 timmar Läs mer

Movestic och Morgan Stanley lanserar ny fond med kapitalskydd

7 timmar Läs mer
Så vill Eiopa förändra dagens Solvens 2-regelverk
6 timmar Läs mer
"Det är en stor utmaning att bedöma kreditrisk när alla kan betala."
Danske Banks tidigare Sverigechef Berit Behring i intervju med fPlus
”Svenska folket vill veta mer om fondval i premiepensionen”
9 timmar Läs mer
Mark Bishop stämd i USA och Kanada på 478 miljoner kronor
1 dag Läs mer
Gjensidige förlänger sponsoravtal för svenskt tennis fram till år 2022
1 dag Läs mer
Även Saco går till attack mot de nya tjänstepensionslagarna
1 dag Läs mer
Förmedlarfirma i förlikningsavtal om mejladress till tidigare anställd
1 dag Läs mer
SSF: Cykelstölder har ökat hittills i år med 45 procent
1 dag Läs mer