Nu har Pensionsmyndigheten avregistrerat de första fonderna

• Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr. 

Nu har processen börjat för att avregistrera de fonder som inte har ansökt om att finnas med på Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen. De första fonderna har redan hunnit avregistreras.  

Totalt sett rör det sig om 271 fonder som inte hade ansökt om att vara med på det nya fondtorget när ansökningstiden gick ut i slutet av förra året.

— Sex fondavslut är klara. Ytterligare 124 avslut är påbörjade. Arbetet kommer att ta hela våren, skriver Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr på Twitter.

Cirka 630 000 sparare med ett fondkapital på drygt 48 miljarder kronor berörs när de 271 fonderna avregistreras. Spararna och pengarna hamnar istället i andra alternativ. Antingen i en annan registrerad privat fond när det gäller liknande fonder hos samma fondförvaltare, eller i det statliga ickevalsalternativet AP7 Såfa.

271 fonder kommer alltså att försvinna från fondtorget under våren. Men det innebär inte på något sätt att fondtorget blir helt tömt; 70 fondbolag med sammanlagt 553 fonder har ansökt om att vara med på Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepension.

Ytterligare reduktion av antalet fonder väntas när nästa steg i reformerandet av premiepensionen genomförs, med bland annat offentlig upphandling av olika fondalternativ.

8 februari, 2019
Gunnar Loxdal