HD ska pröva tvisten mellan Eon, Trygg-Hansa och LF Jönköping

• Så här beskrevs branden iTranås-Posten år 2014.

Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i en tvist där Länsförsäkringar Jönköping och Trygg-Hansa stämt energibolaget Eon efter en verkstadsbrand år 2014. HD ska framförallt pröva hur omfattande Eons ansvar är enligt ellagen.  

Bakgrunden till tvisten är en brand i en verkstadsbyggnad i Tranås i april år 2014. Ett åkeri som använde verkstaden hade en försäkring i Trygg-Hansa. Ägaren till fastigheten hade försäkrat lokalerna i Länsförsäkringar Jönköping.

Både Trygg-Hansa och Länsförsäkringar Jönköping menade att Eon var ansvarigt för branden, eftersom den uppstått efter ett fel i en transformator. Eon ansåg däremot att det inte gick att visa att branden uppstått på grund av transformatorfelet.

Tingsrätten i Malmö menade i sin dom att det var visat att branden uppstod till följd av elfelet och att Eon därför skulle betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd till Länsförsäkringar Jönköping. Däremot menade domstolen att Trygg-Hansa bara borde få ersättning på 1,6 miljoner kronor av de 1,7 miljoner kronor man krävt i skadestånd. Detta ändrades senare av hovrätten till 1,7 miljoner kronor, eftersom domstolen ansåg att Trygg-Hansa bevisat att en vedklipp ingick i bolagets verksamhet och att åkeriet dessutom haft ökade kostnader för biltvätt till följd av branden.

Domen överklagades av Eon till Högsta domstolen, som nu alltså har fattat beslut om att meddela prövningstillstånd. Den rättsfråga som HD ska pröva gäller frågan om hur strikt ansvar Eon har enligt 10 kapitlet 1 § ellagen (1997:587), närmare bestämt i dess lydelse före den 1 juli 2017.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av beslutet om prövningstillstånd, samt domarna i underrätterna.


23 oktober, 2019
Gunnar Loxdal

Topdanmarks combined ratio steg till 88,3 procent

2 timmar Läs mer
Årets fattigaste dag — och kvinnor är mest drabbade enligt LF
2 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
If varnar: Tjuvar plundrar bostadshus efter sprängningar
6 timmar Läs mer

PostNord Försäkringsförening läggs ned — SPP tar över beståndet

6 timmar Läs mer
Johan Fröberg utvecklar projekt för Skandias samhällsfastigheter
5 timmar Läs mer
"Det känns som om man skulle behöva en hjärtstartare när man läser och hör vad som påstås."
Vittne i Allra-rättegången kommenterar påståenden från Allra om hanteringen av fonder i fondbolaget Gustavia. Ur SvD Näringsliv den 13 november.
Stoppa bedrägerierna! Misstänkta bilbränder granskas extra noga
1 dag Läs mer
Modernas resultat drogs ned av skador inom motoraffären
1 dag Läs mer
Skandias tradlivkunder fick dela på 24 miljarder
1 dag Läs mer
Protectors combined ratio ökade till 111 procent fjärde kvartalet
1 dag Läs mer
Söderbergs kapitalrådgivning byter namn till Wealth Management
1 dag Läs mer
Resultatet för Gjensidige i Sverige sjönk med 60 % fjärde kvartalet
1 dag Läs mer