Rapporter & Analyser

Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

Rapporter

2018-05-29

Förra året gick Swedbank om Nordea som mest framgångsrika aktör när det gäller att locka över pensionskapital. Det framgår av Sak & Livs omfattande analys av den svenska flyttmarknaden.

2018-03-26

Pensionsåldrarna förändras i rask takt. Redan dagens 65-åringar kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, enligt de nya LAS-regler som Pensionsgruppen enats om. Men regelverken för pensionåldrarna går i otakt – vilket riskerar att skapa nya orättvisor, visar en ny rapport från Sak & Liv. ITP-avtalet har 65 år som slutålder för inbetalning av pensionspremier oavsett om det handlar om ITP 1 eller ITP 2. Det innebär att i ett ITP1-företag kan en 66-årig tjänsteman jobba sida vid sida med en 64-åring – men endast 64-åringen har rätt till inbetalda pensionspremier. I de statliga och kommunala avtalen däremot följer rätten till inbetalda pensionspremier LAS-åldern.

2018-03-09

Vilken lönsamhetsfest för svensk skadeförsäkring! Sak & Livs rapport visar att visar att det samlade försäkringsresultatet för de fem största aktörerna på marknaden steg förra året med 0,5 miljarder till knappt 8 miljarder kronor. Allra bäst gick det för Codan/Trygg-Hansa som kunde uppvisa en marginal i försäkringsrörelsen på 24,5 procent.

2018-02-08

Blockkedjor associeras kanske mest med kryptovalutor som bitcoin, där värdet fluktuerar kraftigt och användningsområdena ofta handlar om ljusskygga affärer. Men trots att kryptovalutorna inte inger stort förtroende är paradoxalt nog blockkedjeteknikens främsta egenskap förmågan att skapa tillit. I en rapport från Sak & Liv Premium går vi igenom vad tekniken innebär – och hur branschexperter tänker om blockkedjornas påverkan på försäkringsbranschen framöver.

Visa alla dokument i kategorin Rapporter

Analyser

2017-04-26

Finansinspektionen har fattat ett beslut om en straffavgift på 10 miljoner kronor för Folksam Liv, för att bolagets styrelse har fattat ett felaktigt beslut om återbäring. 

Det paradoxala är att straffavgiften – om än högst indirekt – endast träffar dem som redan har drabbats ut genom Folksams felaktiga beslut om återbäring, nämligen Folksam Livs kunder. De får se värdet på bolaget sjunka, först genom den felaktiga återbäringen och sedan genom straffavgiften.

2016-12-19

Hur påverkar nivån på flyttavgifterna inlåsningseffekter på pensionsmarknaden? Konkurrensverket har tagit fram en rapport där man undersöker flyttavgifterna, och kommer med ett antal konkreta förslag för att öka konkurrensen.

2016-12-15

Finansinspektionen har dragit in tillståndet för Cosa Försäkrings AB i likvidation. I praktiken får det ingen betydelse, eftersom bolaget paradoxalt nog samtidigt får ett nytt tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. Det intressanta nu blir att se hur snabbt det blir möjligt att avveckla bolaget. Ett beslut i Skatterättsnämnden nästa år kan skynda på en snabb avveckling.

Visa alla dokument i kategorin Analyser

Dokument

2018-07-03

År 2013 körde ett tåg från Saltsjöbanan rakt in i ett bostadshus. En städerska på tåget anklagades först för att ha orsakat kraschen, men anklagelserna togs senare tillbaka. Trygg-Hansa stämde tågoperatören Arriva på kostnader för att återställa huset, och har nu fått rätt i domstol.

2018-07-02

Pensionsmyndigheten har svarat till Justitieombudsmannen, sedan Allra inkommit med kritik mot myndighetens agerande kring Allras fonder på premiepensionens fondtorg.

2018-06-26

Aon Sweden AB har vunnit en tvist vid Stockholms tingsrätt där en anställd stämt företaget, sedan han sagts upp. Den anställde menade bland annat att det inte funnits sakligt skäl till uppsägningen och att företaget brutit mot turordningsprinciperna. Domstolen dömde till Aons fördel på i princip alla punkter.

2018-06-21

Den 21 juni beslutade Svea hovrätt att inte ge prövningstillstånd för Pensionsmyndighetens överklagande av tingsrättens beslut när det gäller kvarstad för Alltas dotterbolag i Luxemburg. Därmed kvarstår tingsrättens beslut att hävda kvarstaden för bolaget.

Visa alla dokument i kategorin Dokument