Rapporter & Analyser

Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

Rapporter

2018-03-09

Vilken lönsamhetsfest för svensk skadeförsäkring! Sak & Livs rapport visar att visar att det samlade försäkringsresultatet för de fem största aktörerna på marknaden steg förra året med 0,5 miljarder till knappt 8 miljarder kronor. Allra bäst gick det för Codan/Trygg-Hansa som kunde uppvisa en marginal i försäkringsrörelsen på 24,5 procent.

2018-02-08

Blockkedjor associeras kanske mest med kryptovalutor som bitcoin, där värdet fluktuerar kraftigt och användningsområdena ofta handlar om ljusskygga affärer. Men trots att kryptovalutorna inte inger stort förtroende är paradoxalt nog blockkedjeteknikens främsta egenskap förmågan att skapa tillit. I en rapport från Sak & Liv Premium går vi igenom vad tekniken innebär – och hur branschexperter tänker om blockkedjornas påverkan på försäkringsbranschen framöver.

2017-11-10

Under de senaste åren har det startats en rad nya techbolag med inriktning på försäkringsbranschen. Vi har gjort en sammanställning med 22 nystartade Insurtechbolag, och presenterar våra slutsatser om Insurtechbranschens utveckling framöver.

2017-10-10

Överlag har de svenska livbolagen minskat sina kostnader för kapitalförvaltning de senaste åren, räknat i procent av förvaltat kapital. Men fem bolag står ut negativt, genom att ligga betydligt högre i kostnader än genomsnittet. De fem har dessutom i genomsnitt ökat sina kostnader de senaste åren. Fyra av de fem bolagen är bankägda.

Visa alla dokument i kategorin Rapporter

Analyser

2017-04-26

Finansinspektionen har fattat ett beslut om en straffavgift på 10 miljoner kronor för Folksam Liv, för att bolagets styrelse har fattat ett felaktigt beslut om återbäring. 

Det paradoxala är att straffavgiften – om än högst indirekt – endast träffar dem som redan har drabbats ut genom Folksams felaktiga beslut om återbäring, nämligen Folksam Livs kunder. De får se värdet på bolaget sjunka, först genom den felaktiga återbäringen och sedan genom straffavgiften.

2016-12-19

Hur påverkar nivån på flyttavgifterna inlåsningseffekter på pensionsmarknaden? Konkurrensverket har tagit fram en rapport där man undersöker flyttavgifterna, och kommer med ett antal konkreta förslag för att öka konkurrensen.

2016-12-15

Finansinspektionen har dragit in tillståndet för Cosa Försäkrings AB i likvidation. I praktiken får det ingen betydelse, eftersom bolaget paradoxalt nog samtidigt får ett nytt tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. Det intressanta nu blir att se hur snabbt det blir möjligt att avveckla bolaget. Ett beslut i Skatterättsnämnden nästa år kan skynda på en snabb avveckling.

Visa alla dokument i kategorin Analyser

Dokument

2018-03-15

Konsumentverket anser att Folksam har varit vilseledande i sin marknadsföring av hemförsäkringar samt av sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Detta eftersom reklamutskicken har haft en utformning där de har gått att förväxla med fakturor eller fakturapåminnelser.

2018-01-17

Här är Finansinspektionens beslut där man beslutar att avslå ansökan från Pensiono Holding om tillstånd att bedriva försäkringsrörelse i ett nystartat försäkringsbolag med arbetsnamnet Svenska Fribrevsbolaget AB. Beslutet har offentliggjorts av Finansinspektionen efter sekretessprövning vilket innebär att vissa delar av materialet har maskats. (del 2: s 10-16)

2018-01-17

Här är Finansinspektionens beslut där man beslutar att avslå ansökan från Pensiono Holding om tillstånd att bedriva försäkringsrörelse i ett nystartat försäkringsbolag med arbetsnamnet Svenska Fribrevsbolaget AB. Beslutet har offentliggjorts av Finansinspektionen efter sekretessprövning vilket innebär att vissa delar av materialet har maskats. (del 1: s 1-9)

2017-04-17

Förenade Liv måste stå fast vid ett beslut som fattats av skaderegleraren – trots att det var felaktigt enligt försäkringsvillkoren, skriver ARN i sin rekommendation. Därmed får försäkringstagaren 177 200 kronor i ersättning – 97 200 kronor mer än vad bolaget ville ge ut.

Visa alla dokument i kategorin Dokument