Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

2019-01-17

Marsh överklagar momsbeslut till förvaltningsrätten

Marsh har överklagat ett beslut från Skatteverket om moms på betalning till utlandet. Man har även önskemål om att vilandeförklara målet i väntan på ett annat liknande avgörande som ligger i kammarrätten.
Läs hela dokumentet
2019-01-17

Avanzas bokslutskommuniké för år 2018

Den 17 januari presenterade Avanza sin bokslutskommuniké för år 2018. Den visade att under 2018 steg intäkterna totalt med 8 procent till 1 049 miljoner kronor. Resultat efter skatt ökade till 384 miljoner kronor.
Läs hela dokumentet
2019-01-16

Trygg-Hansa vann mot Haparanda kommun om vattenskada

Trygg-Hansa har vunnit en tvist vid Mark- och miljödomstolen i  Umeå mot Haparanda kommun, sedan en försäkringstagare drabbats av att avloppsvatten från det kommunala va-nätet trängt in i fastigheten. Kommunen tvingas nu betala 243 000 kronor för vattenskadan.
Läs hela dokumentet
2019-01-16

Dagordning för Ekofinrådets möte den 22 januari 2019

På Ekofinmötet den 22 januari tar ministrarna ställning till ett förslag från EU-kommissionen som bland annat innebär att EU:s tillsynsmyndigheter på det finansiella området tar över vissa arbetsuppgifter som i dag ligger på de nationella tillsynsmyndigheterna. Sverige kritiserar delar av förslaget.
Läs hela dokumentet
2019-01-15

Fonderna som avregistreras från Pensionsmyndighetens fondtorget

Här är listan över den 269 fonder som kommer att försvinna från Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen. Av de 269 fonderna slås 35 ihop med en annan fond. För 22 fonder sker flytt till en annan privat värdepappersfond. För övriga 212 fonder flyttas sparandet över till AP7 Såfan.
Läs hela dokumentet
2019-01-15

Fonderna som har ansökt om att finnas med på fondtorget

Här är de fonder som per den 15 januari 2018 hade ansökt om att finnas med på Pensionsmyndighetens fondtorg i framtiden.
Läs hela dokumentet
2019-01-11

Den sakpolitiska överenskommelsen mellan C, L, S och MP

Den 11 januari publicerades den sakpolitisk överenskommelse som är på väg att slutas mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Uppgörelsen innebär bland annat att det genomförs en skattereform där den finansiella sektorns andel av skatterna ska öka.
Läs hela dokumentet
2019-01-09

It's the allocation, stupid! Livbolagens avkastning 2008—2017

KPA Pension är den obestridlige vinnaren när man summerar de största livbolagens avkastning under tioårsperioden 2008-2017. Det visar Sak & Livs unika sammanställning. KPA Pensions genomsnittliga årsavkastning uppgick under perioden till 7,5 procent.
Läs hela dokumentet
2019-01-02

Ansökan till Konkurrensverket om förvärv av Danica

Nu har Konkurrensverket fått in ansökan som gäller förvärvet av Danica Pension i Sverige. Detta är en sammanfattning från köparnas advokatbyrå Cederqvist.
Läs hela dokumentet
2018-10-19

Avkastningens pris - livbolagens kostnad för kapitalförvaltning

De senaste tio åren har de största livbolagens relativa placeringskostnader minskat. I genomsnitt har förvaltningskostnaden gått ned från 0,10 procent av det förvaltade kapitalet till 0,6 procent. Men spridningen mellan bolagen är stor. De fem mest kostnadseffektiva bolagen i vår sammanställning har de senaste tio åren gått från en genomsnittlig kapitalförvaltningskostnadsprocent på 0,07 till i dag 0,05. De fem minst kostnadseffektiva bolagen i sammanställning har tvärtom ökat kapitalförvaltningskostnadsprocenten i genomsnitt. Störst har ökningen under tioårsperioden varit i SEB Pension och Försäkring.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

Folksams och KPA:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

Folksam har tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget remissvar på Promemorian om regleringen av tjänstepensionsföretag. Folksam och KPA trycker särskilt på att staten inte i onödan lägger sig i vad parterna har bestämt om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.  
Läs hela dokumentet
2018-10-03

Pär Holmgren - Länsförsäkringars egen klimathjälte

Länsförsäkringars Pär Holmgren har nyligen utsetts till Årets Miljöhjälte av Värdsnaturfonden WWF i kategorin Klimat och ekologiska fotavtryck. I en porträttintervju med Sak & Liv berättar han om bakgrunden till att han i dag är anställd på Länsförsäkringar AB, tankarna om klimatutvecklingen och behovet i försäkringsbranschen av att arbeta mer med klimatfrågan när det gäller finansiella placeringar.
Läs hela dokumentet
2019-01-08

Finansinspektionens hantering av frågor om molntjänster

Finansinspektionen har publicerat ett dokument om tillsynsmyndighetens ståndpunkt när det gäller frågor och utmaningar som finansbranschen upplever i samband med molntjänster och utlagd verksamhet. Frågeställningar togs bland annat upp i rundabordssamtal under 2018 med finansiella företag och molntjänsteleverantörer.
Läs hela dokumentet
2019-01-02

Dokument om klimatomställning

Över 400 internationella kapitalförvaltare har undertecknat ett upprop där världens länder uppmanas att agera för att stoppa klimatförändringarna.
Läs hela dokumentet
2019-01-11

PTK och Svenskt Näringsliv överens om nytt omställningsavtal

PTK och Svenskt Näringsliv har enats om ett nytt omställningsavtal för privatanställda tjänstemän. Det nya avtalet innebär bland annat betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen.  
Läs hela dokumentet
2019-01-15

Fonderna som har ansökt om att finnas med på fondtorget

Här är de fonder som per den 15 januari 2018 hade ansökt om att finnas med på Pensionsmyndighetens fondtorg i framtiden.
Läs hela dokumentet
2019-01-15

Fonderna som avregistreras från Pensionsmyndighetens fondtorget

Här är listan över den 269 fonder som kommer att försvinna från Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen. Av de 269 fonderna slås 35 ihop med en annan fond. För 22 fonder sker flytt till en annan privat värdepappersfond. För övriga 212 fonder flyttas sparandet över till AP7 Såfan.
Läs hela dokumentet
2019-01-10

Den nya tidens livskvalitetsbrott - Trygghetskommissionens andra rapport

Trygghetskommissionen presenterade den 10 januari 2019 sin andra och slutliga rapport: "Den nya tidens livskvalitetsbrott" som framförallt handlar om it-relaterade bedrägerier och om internationella stöldligor i Sverige.
Läs hela dokumentet