Rapporter & Analyser

Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

Rapporter

2017-11-10

Under de senaste åren har det startats en rad nya techbolag med inriktning på försäkringsbranschen. Vi har gjort en sammanställning med 22 nystartade Insurtechbolag, och presenterar våra slutsatser om Insurtechbranschens utveckling framöver.

2017-10-10

Överlag har de svenska livbolagen minskat sina kostnader för kapitalförvaltning de senaste åren, räknat i procent av förvaltat kapital. Men fem bolag står ut negativt, genom att ligga betydligt högre i kostnader än genomsnittet. De fem har dessutom i genomsnitt ökat sina kostnader de senaste åren. Fyra av de fem bolagen är bankägda.

2017-06-05

De senaste åren har de svenska pensionsbolagens arbete med hållbarhet närmast exploderat. I en unik sammanställning beskriver Sak & Liv hur de största pensionsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor i sina kapitalplaceringar. Den övergripande bilden är att SPP ligger i toppen när det gäller hållbarhetsarbetet, tätt följt av KPA och Folksam. Men Skandia och AMF har satsat hårt på hållbarhet de senaste åren och knappar in på de två ledande bolagen. I botten på listan ligger de bankägda pensionsbolagen, visar Sak & Livs sammanställning.

2017-02-09

Nu har robotrådgivningen kommit till Sverige på allvar! Två försäkringsförmedlare inriktade på robotrådgivning har nyligen fått tillstånd av Finansinspektionen, en tredje är på väg. I rapporten ger vi en grundläggande bild av vad robotrådgivning är för något, och vilken syn tillsynsmyndigheten har på fenomenet.

Visa alla dokument i kategorin Rapporter

Analyser

2017-04-26

Finansinspektionen har fattat ett beslut om en straffavgift på 10 miljoner kronor för Folksam Liv, för att bolagets styrelse har fattat ett felaktigt beslut om återbäring. 

Det paradoxala är att straffavgiften – om än högst indirekt – endast träffar dem som redan har drabbats ut genom Folksams felaktiga beslut om återbäring, nämligen Folksam Livs kunder. De får se värdet på bolaget sjunka, först genom den felaktiga återbäringen och sedan genom straffavgiften.

2016-12-19

Hur påverkar nivån på flyttavgifterna inlåsningseffekter på pensionsmarknaden? Konkurrensverket har tagit fram en rapport där man undersöker flyttavgifterna, och kommer med ett antal konkreta förslag för att öka konkurrensen.

2016-12-15

Finansinspektionen har dragit in tillståndet för Cosa Försäkrings AB i likvidation. I praktiken får det ingen betydelse, eftersom bolaget paradoxalt nog samtidigt får ett nytt tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. Det intressanta nu blir att se hur snabbt det blir möjligt att avveckla bolaget. Ett beslut i Skatterättsnämnden nästa år kan skynda på en snabb avveckling.

Visa alla dokument i kategorin Analyser

Dokument

2017-04-17

Förenade Liv måste stå fast vid ett beslut som fattats av skaderegleraren – trots att det var felaktigt enligt försäkringsvillkoren, skriver ARN i sin rekommendation. Därmed får försäkringstagaren 177 200 kronor i ersättning – 97 200 kronor mer än vad bolaget ville ge ut.

2017-04-07

Vad är bakgrunden till att Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm beslutade om att Konkurrensverket fick genomföra gryningsräder mot Protector och bolag i Söderberg & Partners-gruppen? Av protokollet i domstolen framgår att KKV har intervjuat personer i branschen som berättat om ett otillåtet samarbete i samband med upphandlingar.

2017-03-22

Pensionsmyndigheten har lämnat en skrivelse med förslag på lagändringar till regeringen. Ett av förslagen är att införa delningstal för samtliga åldrar – inte bara upp till 80 år.

2017-03-20

Allra kräver i en skrivelse till Konkurrensverket stopp för Pensionsmyndighetens beslut att avregistera Allras fonder från premiepensionens fondtorg. Allra argumenterar för att beslutet innebär missbruk av dominerande ställning, och att beslutet går utanför Pensionsmyndighetens befogenheter.

Visa alla dokument i kategorin Dokument