Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

2017

Cosa Försäkrings AB i likvidation 2017

Läs hela dokumentet
2018-10-19

Avkastningens pris - livbolagens kostnad för kapitalförvaltning

De senaste tio åren har de största livbolagens relativa placeringskostnader minskat. I genomsnitt har förvaltningskostnaden gått ned från 0,10 procent av det förvaltade kapitalet till 0,6 procent. Men spridningen mellan bolagen är stor. De fem mest kostnadseffektiva bolagen i vår sammanställning har de senaste tio åren gått från en genomsnittlig kapitalförvaltningskostnadsprocent på 0,07 till i dag 0,05. De fem minst kostnadseffektiva bolagen i sammanställning har tvärtom ökat kapitalförvaltningskostnadsprocenten i genomsnitt. Störst har ökningen under tioårsperioden varit i SEB Pension och Försäkring.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

PTK:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

PTK menar i sitt remissyttrande att riskerar att reglera bort stora delar av en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad om promemorians förslag blir verklighet.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

SPP:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

I sitt särskilda remissyttrande skriver SPP att man delar promemorians förslag att tjänstepensionsföretag ska omfattas av bestämmelserna i lagen om försäkringsdistribution.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

Folksams och KPA:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

Folksam har tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget remissvar på Promemorian om regleringen av tjänstepensionsföretag. Folksam och KPA trycker särskilt på att staten inte i onödan lägger sig i vad parterna har bestämt om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.  
Läs hela dokumentet
2018-10-03

KO:s stämning mot AmTrust för oskäliga försäkringsvillkor

Konsumentombudsmannen har invändningar mot AmTrusts villkor, som man anser är oskäliga. Nu har KO stämt AmTrust, och kräver ett förbud mot att använda vissa formuleringar i försäkringsvillkoren för konsumentförsäkring.  
Läs hela dokumentet
2018-10-19

Avkastningens pris - livbolagens kostnad för kapitalförvaltning

De senaste tio åren har de största livbolagens relativa placeringskostnader minskat. I genomsnitt har förvaltningskostnaden gått ned från 0,10 procent av det förvaltade kapitalet till 0,6 procent. Men spridningen mellan bolagen är stor. De fem mest kostnadseffektiva bolagen i vår sammanställning har de senaste tio åren gått från en genomsnittlig kapitalförvaltningskostnadsprocent på 0,07 till i dag 0,05. De fem minst kostnadseffektiva bolagen i sammanställning har tvärtom ökat kapitalförvaltningskostnadsprocenten i genomsnitt. Störst har ökningen under tioårsperioden varit i SEB Pension och Försäkring.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

Folksams och KPA:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

Folksam har tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget remissvar på Promemorian om regleringen av tjänstepensionsföretag. Folksam och KPA trycker särskilt på att staten inte i onödan lägger sig i vad parterna har bestämt om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.  
Läs hela dokumentet
2018-10-03

Pär Holmgren - Länsförsäkringars egen klimathjälte

Länsförsäkringars Pär Holmgren har nyligen utsetts till Årets Miljöhjälte av Värdsnaturfonden WWF i kategorin Klimat och ekologiska fotavtryck. I en porträttintervju med Sak & Liv berättar han om bakgrunden till att han i dag är anställd på Länsförsäkringar AB, tankarna om klimatutvecklingen och behovet i försäkringsbranschen av att arbeta mer med klimatfrågan när det gäller finansiella placeringar.
Läs hela dokumentet
2018-03-29

Stämning på 33 miljoner kronor mot Trygg-Hansa efter brandskada

Företaget Bioendev har stämt Trygg-Hansa på 33,4 miljoner kronor efter en brand vid en torkanläggning för sågspån, där Trygg-Hansa inte vill stå för skadekostnaden.
Läs hela dokumentet
2017-11-10

Den nya Insurtechbranschen

Under de senaste åren har det startats en rad nya techbolag med inriktning på försäkringsbranschen. Vi har gjort en sammanställning med 22 nystartade Insurtechbolag, och presenterar våra slutsatser om Insurtechbranschens utveckling framöver.
Läs hela dokumentet
2018-03-09

Svensk skadeförsäkring 2017: Vår bästa tid är nu!

Vilken lönsamhetsfest för svensk skadeförsäkring! Sak & Livs rapport visar att visar att det samlade försäkringsresultatet för de fem största aktörerna på marknaden steg förra året med 0,5 miljarder till knappt 8 miljarder kronor. Allra bäst gick det för Codan/Trygg-Hansa som kunde uppvisa en marginal i försäkringsrörelsen på 24,5 procent.
Läs hela dokumentet
2018-03-26

Pensionsåldrar i otakt kan skapa nya orättvisor

Pensionsåldrarna förändras i rask takt. Redan dagens 65-åringar kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, enligt de nya LAS-regler som Pensionsgruppen enats om. Men regelverken för pensionåldrarna går i otakt – vilket riskerar att skapa nya orättvisor, visar en ny rapport från Sak & Liv. ITP-avtalet har 65 år som slutålder för inbetalning av pensionspremier oavsett om det handlar om ITP 1 eller ITP 2. Det innebär att i ett ITP1-företag kan en 66-årig tjänsteman jobba sida vid sida med en 64-åring – men endast 64-åringen har rätt till inbetalda pensionspremier. I de statliga och kommunala avtalen däremot följer rätten till inbetalda pensionspremier LAS-åldern.
Läs hela dokumentet
2018-10-19

Avkastningens pris - livbolagens kostnad för kapitalförvaltning

De senaste tio åren har de största livbolagens relativa placeringskostnader minskat. I genomsnitt har förvaltningskostnaden gått ned från 0,10 procent av det förvaltade kapitalet till 0,6 procent. Men spridningen mellan bolagen är stor. De fem mest kostnadseffektiva bolagen i vår sammanställning har de senaste tio åren gått från en genomsnittlig kapitalförvaltningskostnadsprocent på 0,07 till i dag 0,05. De fem minst kostnadseffektiva bolagen i sammanställning har tvärtom ökat kapitalförvaltningskostnadsprocenten i genomsnitt. Störst har ökningen under tioårsperioden varit i SEB Pension och Försäkring.
Läs hela dokumentet