Rapporter & Analyser

Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

Rapporter

2018-08-16

Vilka livbolag är egentligen störst på marknaden? I vår unika sammanställning har vi utgått från bolagens samlade inbetalda premier, kombinerat med nettot av flytt av försäkringskapital. Med den utgångspunkten visar det sig att Skandia är Sveriges största livbolag, räknat i marknadsandel – större än pensionsjättarna Alecta och AMF som förlorar mycket på utflyttat kapital. Det livbolag som ökade överlägset mest i marknadsandel 2017 var Danica – oavsett hur man räknar.

2018-05-29

Förra året gick Swedbank om Nordea som mest framgångsrika aktör när det gäller att locka över pensionskapital. Det framgår av Sak & Livs omfattande analys av den svenska flyttmarknaden.

2018-03-26

Pensionsåldrarna förändras i rask takt. Redan dagens 65-åringar kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, enligt de nya LAS-regler som Pensionsgruppen enats om. Men regelverken för pensionåldrarna går i otakt – vilket riskerar att skapa nya orättvisor, visar en ny rapport från Sak & Liv. ITP-avtalet har 65 år som slutålder för inbetalning av pensionspremier oavsett om det handlar om ITP 1 eller ITP 2. Det innebär att i ett ITP1-företag kan en 66-årig tjänsteman jobba sida vid sida med en 64-åring – men endast 64-åringen har rätt till inbetalda pensionspremier. I de statliga och kommunala avtalen däremot följer rätten till inbetalda pensionspremier LAS-åldern.

2018-03-09

Vilken lönsamhetsfest för svensk skadeförsäkring! Sak & Livs rapport visar att visar att det samlade försäkringsresultatet för de fem största aktörerna på marknaden steg förra året med 0,5 miljarder till knappt 8 miljarder kronor. Allra bäst gick det för Codan/Trygg-Hansa som kunde uppvisa en marginal i försäkringsrörelsen på 24,5 procent.

Visa alla dokument i kategorin Rapporter

Analyser

2017-04-26

Finansinspektionen har fattat ett beslut om en straffavgift på 10 miljoner kronor för Folksam Liv, för att bolagets styrelse har fattat ett felaktigt beslut om återbäring. 

Det paradoxala är att straffavgiften – om än högst indirekt – endast träffar dem som redan har drabbats ut genom Folksams felaktiga beslut om återbäring, nämligen Folksam Livs kunder. De får se värdet på bolaget sjunka, först genom den felaktiga återbäringen och sedan genom straffavgiften.

2016-12-19

Hur påverkar nivån på flyttavgifterna inlåsningseffekter på pensionsmarknaden? Konkurrensverket har tagit fram en rapport där man undersöker flyttavgifterna, och kommer med ett antal konkreta förslag för att öka konkurrensen.

2016-12-15

Finansinspektionen har dragit in tillståndet för Cosa Försäkrings AB i likvidation. I praktiken får det ingen betydelse, eftersom bolaget paradoxalt nog samtidigt får ett nytt tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. Det intressanta nu blir att se hur snabbt det blir möjligt att avveckla bolaget. Ett beslut i Skatterättsnämnden nästa år kan skynda på en snabb avveckling.

Visa alla dokument i kategorin Analyser

Dokument

2018-09-17

Den kände konstnären Bengt Lindströms dödsbo riktar, tillsammans med ett bolag tillhörigt dödsboet, krav mot Länsförsäkringar Sak på 12,7 miljoner kronor. Bakgrunden är att Länsförsäkringar Sak var försäkringsgivare för en förmögenhetsbrottsförsäkring för en advokat som anses ha försnillat Bengt Lindströms tillgångar genom att sälja hans tavlor utan att köpeskillingen kommit konstnären eller hans företag till del.

2018-09-11

Fundior AB, med dotterbolaget Fundior Försäkring AB, har polisanmälts för bokföringsbrott. Det framgår av konkursförvaltarens redogörelse till Kronofogdemyndigheten.

2018-08-28

Finansinspektionen fattade i juni 2018 beslut om att avslå en ansökan från en privatperson att bli kvalificerad ägare i fondbolaget Pacific Fonder AB med drygt 13 procent av aktierna.

2018-08-01

Ica Försäkring hade 2017  en premieintäkt på över 100 miljoner kronor, vilket är en förbättring med över 60 procent jämfört med föregående år.

Visa alla dokument i kategorin Dokument