Rapporter & Analyser

Du är inte inloggad

Hej! För att ta del av informationen på den här sidan, behöver du vara Sak & Liv Premium-användare och dessutom inloggad på sidan.

Logga in

Ja, jag är Sak & Liv Premium-användare.
Logga in

Hör av er

Jag är inte Sak & Liv Premium-användare, men vill gärna veta vilka specialerbjudanden ni har för mig om jag tecknar ett abonnemang nu.
Registrera dig här

Rapporter

2018-03-26

Pensionsåldrarna förändras i rask takt. Redan dagens 65-åringar kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, enligt de nya LAS-regler som Pensionsgruppen enats om. Men regelverken för pensionåldrarna går i otakt – vilket riskerar att skapa nya orättvisor, visar en ny rapport från Sak & Liv. ITP-avtalet har 65 år som slutålder för inbetalning av pensionspremier oavsett om det handlar om ITP 1 eller ITP 2. Det innebär att i ett ITP1-företag kan en 66-årig tjänsteman jobba sida vid sida med en 64-åring – men endast 64-åringen har rätt till inbetalda pensionspremier. I de statliga och kommunala avtalen däremot följer rätten till inbetalda pensionspremier LAS-åldern.

2018-03-09

Vilken lönsamhetsfest för svensk skadeförsäkring! Sak & Livs rapport visar att visar att det samlade försäkringsresultatet för de fem största aktörerna på marknaden steg förra året med 0,5 miljarder till knappt 8 miljarder kronor. Allra bäst gick det för Codan/Trygg-Hansa som kunde uppvisa en marginal i försäkringsrörelsen på 24,5 procent.

2018-02-08

Blockkedjor associeras kanske mest med kryptovalutor som bitcoin, där värdet fluktuerar kraftigt och användningsområdena ofta handlar om ljusskygga affärer. Men trots att kryptovalutorna inte inger stort förtroende är paradoxalt nog blockkedjeteknikens främsta egenskap förmågan att skapa tillit. I en rapport från Sak & Liv Premium går vi igenom vad tekniken innebär – och hur branschexperter tänker om blockkedjornas påverkan på försäkringsbranschen framöver.

2017-11-10

Under de senaste åren har det startats en rad nya techbolag med inriktning på försäkringsbranschen. Vi har gjort en sammanställning med 22 nystartade Insurtechbolag, och presenterar våra slutsatser om Insurtechbranschens utveckling framöver.

Visa alla dokument i kategorin Rapporter

Analyser

2017-04-26

Finansinspektionen har fattat ett beslut om en straffavgift på 10 miljoner kronor för Folksam Liv, för att bolagets styrelse har fattat ett felaktigt beslut om återbäring. 

Det paradoxala är att straffavgiften – om än högst indirekt – endast träffar dem som redan har drabbats ut genom Folksams felaktiga beslut om återbäring, nämligen Folksam Livs kunder. De får se värdet på bolaget sjunka, först genom den felaktiga återbäringen och sedan genom straffavgiften.

2016-12-19

Hur påverkar nivån på flyttavgifterna inlåsningseffekter på pensionsmarknaden? Konkurrensverket har tagit fram en rapport där man undersöker flyttavgifterna, och kommer med ett antal konkreta förslag för att öka konkurrensen.

2016-12-15

Finansinspektionen har dragit in tillståndet för Cosa Försäkrings AB i likvidation. I praktiken får det ingen betydelse, eftersom bolaget paradoxalt nog samtidigt får ett nytt tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. Det intressanta nu blir att se hur snabbt det blir möjligt att avveckla bolaget. Ett beslut i Skatterättsnämnden nästa år kan skynda på en snabb avveckling.

Visa alla dokument i kategorin Analyser

Dokument

2018-04-16

Nej, en kommun har inte rätt att avbryta en upphandling utan giltigt skäl. Det konstaterar förvaltningsrätten i Stockholm i en dom där Trygg-Hansa överklagat ett beslut från Södertälje kommun att avbryta en försäkringsupphandling, för att istället teckna en försäkring i det kommunala captivebolaget Stockholmsregionens Försäkring AB.

2018-04-09

Att ett försäkringsbolag har uppdateringsrutiner som innebär att man endast en gång per vecka får tillgång till det uppdaterade registret över fordonsägare, innebär inte att försäkringsbolaget kan säga nej till att teckna en försäkring det datum en person hör av sig och vill teckna en försäkring. Det skriver Allmänna reklamationsnämnden i ett färskt beslut.

2018-04-05

Försäkringstagarens bilfick sin lack skadad. If ville inte betala ut full skadeersättning med motiveringen att lacken varit skadad redan tidigare. ARN rekommenderar däremot If att ge ut full skadeersättning.

2018-04-05

En pensionssparare råkade av misstag sätta in 299 000 kronor på ett individuellt pensionssparkonto. Pengarna skulle egentligen varit till för att betala en handpenning vid ett bostadsköp. Skatteverket och två domstolar sade nej till dispens för att kunna ta ut pengarna. Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att det föreligger synnerliga skäl för pensionspararen att få ta ut pengarna från pensionssparkontot, trots att lagen säger att uttag får ske först vid 55 års ålder.

Visa alla dokument i kategorin Dokument