Etikett: Andreas Broström

Gjensidige utökar ägandet i Paydrive efter nyemission

Gjensidige ökar sin ägarandel i insurtechbolaget Paydrive i samband med en nyemission på 16 miljoner kronor som genomförts under hösten, meddelar Paydrive. Andra ägare som deltagit i nyemissionen är NFT Ventures och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Paydrive erbjuder digitala bilförsäkringar där premien baseras på hur man kör. Paydrive har i dag nära 8 000 kunder och fortsätter att växa.

— Under årets första 11 månader körde Paydrives kunder sammanlagt över 5,7 miljoner mil. En analys av denna unika kördata visar att hastighetsöverträdelserna bara utgjorde 25% av sträckan, att jämföra med Sverigesnittet som i Trafikverkets mätningar låg på 55%, säger Paydrives VD och grundare Andreas Broström i en presskommentar.

Enligt Gjensidige är man mycket nöjda med skadeutfallet för Paydrives bilförsäkring.

— Efter att ha följt och investerat i den här pionjärverksamheten under en längre period, kan vi se att vi verkligen skapar nytta för bilägarna. Paydrive erbjuder en nyskapande försäkring som bidrar till att minska skadorna. Kunderna uppskattar speciellt möjligheten att kunna påverka premien med hjälp av sitt eget körbeteende, säger Fredric Widlund, Landschef Pris & Produkt vid Gjensidige Sverige, i en kommentar.

— Gjensidiges har skapat trygga försäkringslösningar i över 200 år. Att vara med och utveckla framtidens digitala försäkringsprodukter är naturligt för oss, och det är glädjande att se Paydrive skapa en ny kategori inom svensk bilförsäkring.

Under hösten har Paydrive lanserat sitt samarbete med Telia Sense med konceptet Paydrive Connect. Paydrive har också breddat sitt erbjudande från att enbart rikta sig till privatpersoner till att även omfatta företagsägda personbilar och lätta lastbilar.

Gjensidige och NFT Ventures investerade 30 Mkr i Paydrive

Pay-as-you-drive-företaget Paydrive har fått in 30 miljoner kronor i en nyemission för att kunna växa vidare. Investerare är NFT Ventures och Gjensidige, skriver affärsnyhetssajten Breakit. 

Paydrive är en av flera aktörer som erbjuder en motorförsäkring där premien bland annat bestäms utifrån bilförarens körsätt. Ju mer försiktigt man kör, desto lägre premie.  

Bonnieranknutna NFT Ventures är redan delägare i bolaget sedan förra året, medan Gjensidige är ny som investerare. Gjensidige har däremot samarbetat med Paydrive sedan starten; Paydrive fungerar som en förmedlare i bilförsäkringen där Gjensidige är försäkringsgivare. 

Paydrive har i dag cirka 3 500 kunder som tillsammans betalar in premier på drygt 20 miljoner kronor per år. 

Enligt Breakit värderas bolaget i samband med nyemissionen till cirka 90 miljoner kronor.

– Det här kapitalet ska vi använda för att stärka vår position som marknadsledare inom digitala bilförsäkringar. Vi arbetar ständigt med att förbättra produkten för kunderna och kopplingen till Bonnier är bra för att stärka varumärket, säger Paydrives grundare Andreas Broström i en kommentar till Breakit.