Etikett: Anna-Karin Hatt

Flexpensionschocken: Almega överens med Unionen och ingenjörerna!

Almega har hittills uttalat sig mycket negativt om kollektivavtalade flexpensionslösningar. Därför kom det som en överraskning för många när det i dag offentliggjordes att Almega ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension med Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

Syftet sägs vara är att undvika en konflikt och istället ägna kraft åt att utveckla framtida avtal.

– Vi tre har tagit initiativ till att lösa en laddad fråga mitt emellan två avtalsrörelser. Om vi går i mål med detta har vi löst flera frågor som under lång tid sett svårlösliga ut, men det förutsätter att hela paketet blir bra både för tjänsteföretagen och för de anställda. Då kan vi koncentrera oss på ett långsiktigt utvecklingsarbete så att våra gemensamma kollektivavtal blir så attraktiva som möjligt för tjänsteföretagen i framtiden, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega, i en presskommentar.

Allt är inte färdigförhandlat och först när parterna är överens om alla delar tar formella avtalsvisa förhandlingar vid. Men det är ingen överdrift att säga att det är ett stort steg framåt mot en slutlig överenskommelse att partnerna nu träffat en principöverenskommelse. 

Fyra arbetsgrupper arbetar nu vidare med olika områden, och ska vara klara den 15 december 2016. Därefter tar parterna ställning till helheten. Avsikten är att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsförhandlingarna 2017. 

Det här är de åtta delar som uppgörelsen omfattar:

1. Förslag till avtal om Flexpension i Tjänsteföretag
2. Förslag till avtal om möjlighet att gå ned i tid vid slutet på arbetslivet
3. Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
4. Arbetsgrupp för att ta fram enhetlig reglering av anställningsformer
5. Arbetsgrupp om enhetlig reglering av beredskap
6. Förslag till avtal om avräkning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och semesterår
7. Arbetsgrupp för att se över och ensa avtalens förhandlingsordningar
8. Arbetsgrupp för Framtagande av en gemensam vägledning (guideline) för upprättande av avtalsturlistor vid uppsägning på grund av arbetsbrist