Etikett: Anticimex

Säkerhetsavtal sänker självrisken för Modernas företagskunder

Skriv avtal med något av de säkerhetsföretag som samarbetar med Moderna Företag & Industri – så får du lägre självrisk! Det erbjudandet lanserade Moderna i dag. 

Enligt Moderna är det första gången som ett svenskt försäkringsbolag ger självriskreducering för samtliga kunder som tecknar extraavtal med anslutna partnerföretag.

Det är från och med den 1 maj som Moderna Företag & Industri erbjuder kostnadsfri säkerhetsrådgivning för företagskunder. Moderna har tagit fram det nya erbjudandet tillsammans med säkerhetsföretagen Nokas, Smart DNA och Anticimex. 

– Vi ser ett stort behov av att ge våra kunder stöd att skydda sin verksamhet mot stöld, rån, förmögenhetsbrott, skadedjur och brand. Att tillsammans med våra nya partnerföretag kunna erbjuda riskreducerande produkter och tjänster ger en starkare och nöjdare kund, säger Jan Christensen, ansvarig för Affärsutveckling på Moderna Företag & Industri, i en presskommentar.

Säkerhetsrådgivningen består av ett kostnadsfritt samtal för att överblicka och identifiera risker och hot i verksamheten. Om kunden väljer att tillsammans vidta de åtgärder Nokas, Smart DNA och Anticimex har rekommenderat reduceras sedan självrisken.

Alecta ny storägare i Anticimex – köper 9,6 % för 1,5 Mdr kr

Alecta meddelade under onsdagen att man har investerat 1,5 miljarder kronor i Anticimex genom att förvärva 9,6 procent av företaget från huvudägaren EQT. 

– Anticimex är ett globalt ledande bolag inom skadedjursbekämpning med stabilt stigande omsättning och lönsamhet. Vi anser att investeringen uppfyller många kriterier som kännetecknar ett framgångsrikt kvalitetsbolag. Vi har gjort en egen, oberoende analys av Anticimex och gör bedömningen att bolaget har fortsatt goda utvecklingsmöjligheter med potential att bli en världsledande aktör inom modern skadedjursbekämpning och relaterade försäkringslösningar. Vi har all anledning att tro att detta kan bli en bra investering för våra kunder på lång sikt, säger Bo Selling, aktiechef på Alecta, i ett pressmeddelande.

Anticimex grundades 1934 och har idag över 5 000 anställda med verksamhet i 17 länder.

Bolaget har visat tillväxt varje år sedan de senaste 83 åren. Genom att kontinuerligt utveckla nya erbjudanden har Anticimex skapat en bred portfölj med tjänster som ger privatpersoner och företag en tryggare miljö. Anticimex ägs sedan 2012 av EQT.

I oktober förra året meddelades att AMF investerat 1,5 miljarder kronor i Anticimex. Även Sjätte AP-fonden, investmentbolaget Volito och norska Cubera gick då in som ägare. 

AMF och AP6 nya storägare i Anticimex

AMF och Sjätte AP-fonden har gått in som nya storägare i Anticimex. 

Det är riskkapitalbolaget EQT, knutet till Investor, som har sålt ut 19 procent av aktierna i Anticimex till fyra institutionella ägare: AMF, Sjätte AP-fonden, investmentbolaget Volito och norska Cubera. 

Aktieförsäljningen sker på en värderingar av hela Anticimex till 22 miljarder kronor, på skuldfri basis. Det är en rejäl ökning av bolagets värdering sedan 2012 då EQT gick in som ägare, för en värdering på 2,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Under perioden har bolaget växt från 2 miljarder kronor till 6 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har i dag cirka 4 000 anställda i 17 länder. 

AMF skriver i ett pressmeddelande i dag på morgonen att investeringen är på totalt 1,5 miljarder kronor i Anticimex, i en mix av stam- och preferensaktier.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Anticimex. AMF:s starka finansiella ställning, i kombination med den långsiktighet som ligger i vårt uppdrag som tjänstepensionsbolag, gör det möjligt för oss att genomföra den här typen av större investeringar i olistade företag. Det förbättrar vår riskspridning, och stärker våra möjligheter att generera en bra avkastning åt våra sparare även i en lågavkastande miljö, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF, i sin presskommentar. 

Här kan du läsa en artikel i Dagens Industri som ger en fördjupad bild av affären.