Etikett: Eyeonid

Eyeonid tecknar Letter of Intent med europeiskt försäkringsbolag

Eyeonid meddelar att man tecknat ett Letter of Intent med ett större europeiskt försäkringsbolag, vars namn man dock inte avslöjar. 

Enligt Eyeonid är man nu i slutförhandlingar när det gäller lanseringen av Eyeonids tjänster i ett första land. Avsikten är från båda parters sida att förhandlingarna ska vara avslutade under januari.

Tanken är att tjänsten ska kunna lanseras kommersiellt under början av kvartal två i år. Under de första sex månaderna kommer tjänsten att utvärderas, för att sedan eventuellt permanent i ett mer långsiktigt avtal.

Eyeonid arbetar med skydd mot id-intrång, inklusive förebyggande tjänster och tjänster i form av support, assistans och kunskapsportal när id-intrång inträffar. Under 2017 hade bolaget den total omsättning på 4,5 (1,1) miljoner kronor och uppvisade ett resultat efter skatt på -14,4 (-19,8) miljoner kronor.

 

Eyeonids tjänster integreras i Tietos Insurance In a Box

Eyeonid Group har tecknat ett samarbetsavtal med Tieto om integration av Eyeonids tjänster i Tietos paketerade lösning Insurance In a Box. 

Eyeonid säger i sin pressinformation att försäkringsbranschen är ett viktigt marknadssegment för Eyeonid, vilket innebär att samarbetet med Tietos plattform IIB passar väldigt väl in i strategin att nå ut brett till så många försäkringsbolag som möjligt.

”Eyeonid har under det senaste året varit i kontakt med alla större försäkringsbolag i Norden och stora delar av Europa där behovet av Eyeonids produkter, samt en digital plattform för nya produkter, är tydlig.”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Enligt Eyeonid har man redan tillsammans med Tieto långt gångna kunddialoger med försäkringsbolag, där ett stort intresse har visats för det gemensamma erbjudande som har tagits fram.

På konferensen Digital Insurance Agenda i München 17–18 oktober ska de båda företagen presentera sina produktnyheter för en stor mängd försäkringsbolag från hela världen.

Så här säger Daniel Söderberg, VD för Eyeonid Group AB (publ), i en presskommentar:

– Att få möjligheten att integrera våra produkter med en digital plattform som IIB från ett etablerat bolag som Tieto med över 14,000 anställda och stora erfarenheter inom många marknadssegment, öppnar självklart nya möjligheter för oss som företag. Våra digitala produkter och tjänster passar väldigt väl in i detta Ekosystem och allt fler företag ser behovet av att digitalisera sina affärsverksamheter med lösningar som är framtidssäkra, snabba och flexibla. Vi ser också att vi kan skapa unika mervärden för Tieto IIB som gynnar både Tieto och våra gemensamma kunder.

Willis tecknar avtal med Eyeonid om ID-bevakningstjänst

Eyeonid Group AB meddelar att man har tecknat ett avtal med förmedlarjätten Willis Towers Watson i Sverige om samarbete när det gäller ID-bevakning.

Avtalet innebär att Eyeonid Group AB ska tillhandahålla sin plattform för ID-skydd, kopplat till den ID- skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för befintliga och nya kunder.

Eyeonid Group AB och Willis ingick i maj ett Letter of Intent om ett långsiktigt partnerskap. Nu har parterna gått vidare och tecknat ett avtal.

– I och med att cyberbrott/ ID-stölder ökar i världen är vi glada att kunna presentera detta samarbete som ger våra kunder en unik produkt som erbjuder skydd både före, under och efter en ID-stöldsincident genom att förhindra, identifiera och begränsa följderna av incidenten, säger Johan Forsgård, VD för Willis Towers Watson Sverige, i en presskommentar.

Willis i samarbete med Eyonid – planerar ID-skyddsförsäkringar

Eyeonid Group meddelade under fredagen att man tecknat ett Letter of Intent med försäkringsförmedlaren Willis AB om tjänster relaterade till ID-skydd.

Eyeonid arbetar just nu fram ett erbjudande som sägs vara moduluppbyggt och omfatta bland annat förebyggande tjänster som ID-monitorering och riskklassifiering samt tjänster i form av support, assistans och kunskapsportal när någon form av ID-intrång inträffar.

Avsikten är att dessa olika tjänster ska paketeras med ID-skyddsförsäkringar som förmedlas av Willis Towers Watson.

– Den paketerade produkten kommer anpassas efter respektive kunds behov, och marknadsföras till både befintliga och nya kunder på de gemensamma geografiska marknaderna, skriver Eyonid i ett pressmeddelande.

Eyeonid Group AB hade år 2016 en omsättning på 1,1 miljoner kronor och ett resultat på –19,8 miljoner kronor.