Etikett: Fastigheter

Go West! Folksam köper fastighet för 330 Mkr i Göteborg

För första gången satsar Folksam på en fastighetsinvestering i Göteborg! Folksam Sak förvärvar kontorsfastigheten Stampen 6:17 för 330 miljoner kronor. 

Den centralt belägna fastigheten är på 7 500 kvadratmeter och har flera kontors- och butikshyresgäster. Säljare är Elof Hansson Fastigheter AB, som just nu genomför en omfattande uppgradering inför Folksams tillträde i maj. 

– Det här är en attraktiv fastighet i ett område under stark utveckling. Den kommer att ge god riskjusterad avkastning och kunna hållas uthyrd oavsett konjunkturläge. Det är bra att vi i Folksamgruppen nu etablerar oss i Göteborg, vars fastighetsmarknad historiskt uppvisat mycket stark totalavkastning. Investeringen passar väl in i vårt engagemang för att värna en långsiktigt trygg avkastning till kunderna, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet, i en presskommentar.

Folksamgruppen äger idag fastigheter för närmare 26 miljarder kronor och har som ett uttalat mål att kraftigt öka fastighetstillgångarna under de närmaste åren.

Alecta lämnar USA – säljer 22 direktägda fastigheter i ny miljardaffär

Alecta har nu sålt 22 fastigheter i USA och äger därmed inte längre några direktägda fastigheter utanför Sverige. Alectas kontor i London och San Fransisco ska därför avvecklas. 

Alecta har en lång – och inte alltid helt lycklig – historia av att vara direktägare till fastigheter i länder utanför Sverige.

På 1990-talet förvärvade pensionsbolaget – då under namnet SPP – den brittiska fastighetskoncernen LET från bröderna Beckwith. LET var då ett av Storbritanniens tio största fastighetsbolag. Förvärvet medförde senare nedskrivningar i mångmiljardklassen och så småningom en avveckling av en stor del av det internationella fastighetsinnehavet. 

Sedan en tid har Alecta kommunicerat att man även är på att sälja de direktägda fastigheterna i USA. Pprocessen är nu slutförd. De 22 fastigheterna i USA har sålts till två olika köpare. Enligt Alecta överstiger köpeskillingen med god marginal den senaste externa värderingen. Av Alectas årsredovisning för 2015 framgick att bolagets fastigheter i USA värderades till drygt 15 miljarder kronor. Tidningen Fastighetsvärlden har spekulerat i att köpeskillingen ligger runt 16 miljarder kronor. 

I höstas såldes Alectas kvarvarande direktägda fastigheter i Storbritannien. Då uppgick den erhållna likviden till 3,6 miljarder kronor. 

De direktägda fastigheterna i USA och Storbritannien har varit i Alectas ägo sedan 1990-talet.  

Framöver kommer Alecta att avstå från direktinvesteringar i fastigheter utomlands. De fastighetsplaceringar som görs utanför Sverige sker i form av delägande i bolag och fonder. Frans Heijbel är portföljförvaltare av Alectas kvarvarande utländska fastighetsinvesteringar vilka i dag motsvarar ett värde på cirka 12 miljarder kronor.

Fastighetsrådgivaren Jones Lang Lasalle och advokatbyrån Orrick har bistått Alecta i arbetet med försäljningen i USA.

Folksams fastigheter ökade i värde med 3 miljarder kr 2016

Under förra året steg värdet på Folksams fastigheter med 3,0 (1,7) miljarder kronor. Enligt Folksam är det den högsta värdeökningen hittills.

Parallellt med värdeökningen på 3 miljarder, har Folksamgruppen förvärvat fastigheter för nästan 4 miljarder kronor under året. 

Därmed har Folksam kommit betydligt närmare målet att öka fastighetsbeståndet med 10 miljarder kronor. 

Folksamgruppens fastighetsorganisation består i dag av ett tiotal personer.

– Den nya organisationens engagemang har har redan tagit oss en bra bit på vägen mot vårt mål att öka fastighetsexponeringen rejält och snabbt. Vi gör ett historiskt starkt resultat för 2016, vilket förstås är glädjande nyheter för Folksams kunder, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksam, i ett pressmeddelande.

– Just nu är både hyres- och fastighetsmarknaderna mycket starka. Vi ser rekordhöga hyresnivåer på våra marknader och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Det är brist på både bra kontor och bostäder, vilket gör att hyresbetalningsviljan ökar. Många investerare vill öka sin fastighetsexponering, medan utbudet av bra fastigheter är litet. Det gör att priserna stiger, säger Lars Johnsson.

 

Folksamgruppens fastighetsverksamhet per 2016-12-31 (2015-12-31):

  • Hyresintäkterna ökade till 1 175 (1 077) miljoner kronor. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2,3 procent.
  • Driftnettot ökade till 829 (721) miljoner kronor. I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6,1 procent.
  • Uthyrningsgraden var 97 (97) procent.
  • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick under året till 3 026 (1 716) miljoner kronor, en ökning med 14,7 (9,7) procent. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till cirka 25,5 miljarder kronor.
  • Förvärv har genomförts för nästan 4 miljarder kronor.