Etikett: FM Global

Global Flood Map – FM Globals nya karta visar risk för översvämning

Var är risken störst för att drabbas av översvämning? FM Global har nyligen lanserat Global Flood Map – ett verktyg för att hjälpa företag med riskbedömning för översvämningar.

Den globala översvämningskartan ger en världsomspännande översikt över olika riskzoner över hela världen. En enkel version av kartan är tillgänglig utan kostnad både för företag och för allmänheten.

– Översvämning är en av de dyraste kommersiella egendomsriskerna, något som förvärras ytterligare med klimatförändringar, globalisering och urbanisering. Företag med fastigheter och fabrikslokaler runt om i världen kan nu snabbt identifiera den underliggande översvämningsrisken för alla sina anläggningar på ett konsekvent och jämförbart sätt, med en upplösning på endast 90×90 meter, säger Brion Callori, senior vice president och chef för teknik och forskning på FM Global, i ett pressmeddelande.

FM Global: Sverige klassas som tredje säkrast i världen

Försäkringsbolaget FM Global rankar Sverige som det tredje säkraste landet i världen att vara verksam, näst efter Schweiz och Luxemburg.

FM Globals riskindex mäter 130 av världens länders unika motståndskraft mot, och återhämtningsförmåga från, olika typer av storskaliga affärsrisker och katastrofer. Indexet är tänkt att användas som ett verktyg för att förutse sårbarheter, möjlighet att förhindra risker och återhämta sig från skador på olika platser i världen. Indexet är tänkt att ge vägledning för att fatta bättre underbyggda affärsbeslut. Riskindexet presenteras i år för fjärde gången.

– Att mäta riskfaktorer för industrier och fastigheter handlar om att förstå samspelet mellan flera komplexa förhållanden. En global översikt över riskfaktorer har blivit en uppskattad resurs för företagare när de ska investera i nya länder, säger Andy Bryson, chefsingenjör FM Global London, i en presskommentar.

När det gäller säkerheten i leverantörskedjan – där faktorer som korruption, infrastruktur och företagsklimat väger in – toppar Sverige listan.

Andra faktorer som väger in i den totala riskbedömningen är stabilitet i det politiska systemet, hög utbildningsnivå kring säkerhet och risk samt tydliga byggregler. 

Schweiz toppar listan på högst säkerhetsnivå i världen mot affärsrisker medan Haiti rankas i botten, på grund av risker för naturkatastrofer och brister i det ekonomiska och politiska systemet.

Tio-i-topp – länderna med lägst risk 

  1. Schweiz  
  2. Luxemburg 
  3. Sverige
  4. Österrike 
  5. Tyskland
  6. Norge
  7. Danmark 
  8. Finland
  9. Centrala USA 
  10. Östra USA 

Tio-i-botten – länderna med högst risk

130. Haiti

129. Venezuela

128. Nepal

127. Etiopien

126. Tchad 
125. Pakistan

124. Libanon

123. Nigeria

122. Madagaskar

121. Myanmar

50 miljoner kronor i återbäring till FM Globals svenska kunder

FM Globals svenska kunder får dela på knappt 50 miljoner kronor när bolaget delar ut återbäring för förra året. Totalt delar FM Global ut drygt 4 miljarder kronor.

Återbäringen – som är en följd av företagets starka resultat förra året med en combined ratio på 83,2 procent – delas ut i samband med att kunderna förnyar sina avtal.

– Återbäringen är kärnan i vår ömsesidiga struktur. Våra kunders arbete med riskminimering och snabb skadehantering var den avgörande faktorn för vårt fantastiska resultat. Det gjorde det möjligt för oss att erbjuda den här förmånen för femte året i rad, säger Sofia Teljevik, VD för FM Global Norden, i en presskommentar.

Nivån på återbäringen avgörs av storleken på premien och hur länge de har varit kunder i FM Global.

Det här är femte året i rad som FM Global har levererat återbäring. Hittills har kunderna totalt fått tillbaka över 34 miljarder kronor världen över.

FM Global startar filial i Stockholm för sitt Luxemburgbolag

FM Global har etablerat ytterligare en filial i Stockholm. Sedan tidigare finns en filial på plats för koncernens dotterbolag i Storbritannien. Nu startas en helt ny filial – denna gång för FM Globals dotterbolag i Luxemburg. 

FM Global är inte riktigt som andra barn i hagen. 

Till skillnad från många andra stora industriförsäkringsbolag är FM Global – eller Factory Mutual Insurance Company som är det formella namnet – ett ömsesidigt drivet försäkringsbolag. Och till skillnad från många andra försäkringsbolag är man mycket selektiv med sitt riskurval och har ett stort fokus på riskhantering och rådgivning.

Bolaget grundades 1835 i Rhode Island, USA, av entreprenörer inom textilindustrin med intresse för skadeförebyggande arbete. 

I dag har FM Global 5 300 anställda i 70 länder och servar kunder i närmare 150 länder. De årliga premieintäkterna uppgår till cirka 5,4 miljarder USD (2015). 

Sedan 2004 finns en filial i Stockholm för FM Globals brittiska dotterbolag; FM Insurance Company Limited Filial UK. År 2013 utsågs FM Global till årets skadeförsäkringsbolag vid Insurance Awards. 

Och sedan den 15 mars finns ytterligare en filial i Stockholm för FM Global – denna gång för koncernens dotterbolag i Luxemburg: FM Insurance Europe S.A. filial Luxembourg. 

En inte alltför djärv spekulation är att den nya filialetableringen har koppling till Brexit – Storbritanniens beslut att lämna EU – och de konsekvenser detta kan få i förlängningen för brittiska bolags möjligheter att verka i hela Europa.  

VD för båda filialerna är Sofia Teljevik