Etikett: Fondtorget

Pensionsmyndigheten handlar upp utvärdering av fonder

Hur bra är olika värdepappersfonder? Vilka fonder ska få finnas med på premiepensionstorget? Just nu handlar Pensionsmyndigheten upp tjänsten utvärdering av värdepappersfonder. 

I slutet av förra året kom den parlamentariska pensionsgruppen överens om att ställa sig bakom det regelverk som föreslagits av Pensionsmyndigheten för premiepensionens fonder i framtiden. Det innebär bland annat att antalet fonder väntas minska drastiskt, och att det ska göras en kvalitetsgranskning av de fonder som finns på fondtorget.  

Den aktuella upphandlingen gäller ramavtal för konsulttjänster för fondutredningar. Pensionsmyndigheten bedömer att behovet uppgår till mellan 5 000 och 10 000 konsulttimmar under avtalsperioden. Behovet bedöms vara störst under 2018 och därefter successivt avta. Däremot ger inte myndigheten några garantier för en viss volym under avtalsperioden.

Enligt dokumentationen syftar upphandlingen till att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av konsulter med kompetens att utföra granskning och utredning av fonder och fondbolag.

Anbuden ska enligt underlaget lämnas in senast den 21 januari. 

Här hittar du mer information om upphandilngen.