Etikett: haparanda

Pensionsmyndigheten invigde sin turné i Haparanda

Under onsdagsmorgonen startade Pensionsmyndigheten sin landsomfattande turné för att informera om pensionerna och de orange kuverten. 

Totalt kommer Pensionsmuyndigheten att finnas på plats på under februari och mars på ett 40-tal olika platser runt om i landet för att svara på frågor och funderingar kring pensionen, i anslutning till att svenska folket får sina utskick med det orange kuvert.

Pensionsmyndigheten skickar totalt ut cirka 7,6 miljoner orange kuvert, varav 1,8 miljoner till personer som har börjat ta ut sin pension. Av de 7,6 miljonerna kuverten, skickas drygt 2,9 miljoner ut digitalt till en elektronisk brevlåda.

Informationsturnén, som har fått namnet Kuvertjakten, genomförs i år för femte gången. Turnén avslutas i Ystad den 21—22 mars.

Här hittar du Pensionsmyndighetens hela turnéplan.

Trygg-Hansa vann mot Haparanda kommun efter vattenskada

Trygg-Hansa har vunnit en tvist mot Haparanda kommun, sedan en försäkringstagare drabbats av att avloppsvatten från det kommunala va-nätet trängt in i fastigheten. 

Bakgrunden till tvisten är att en villaägare i Haparanda i juli 2016 drabbades av att avloppsvatten trängde upp i en golvbrunn i källaren. Avloppsvattnet stod 20 centimeter högt i källarvåningen och förstörde bastu och duschrum.

Villaägaren hade en försäkring i Trygg-Hansa, som valde att rikta kravet vidare mot kommunen. Enligt Trygg-Hansa berodde skadan nämligen på att Haparanda kommun inte uppfyllt sina skyldigheter när det gäller va-systemet, vilket medförde att det kunde uppstå baktryck i avloppet.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger nu Trygg-Hansa rätt. Så här formulerar rätten sitt ställningstagande i domen:

— Det måste vara kommunens ansvar att se till att underhållet och konstruktionen av spillvattenledningen är sådant att mer omfattande inläckage förhindras.

Kommunen tvingas nu betala 243 000 kronor till Trygg-Hansa.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ladda ned domen. 

 

Trygg-Hansa stämmer Haparanda kommun efter översvämning

Trygg-Hansa har stämt Haparanda kommun på 243 000 kronor, sedan en försäkringstagare drabbats av att avloppsvatten från det kommunala va-nätet trängt in i fastigheten. 

För två år sedan, den 5 juli 2016, drabbades en villaägare i Haparanda av att avloppsvatten trängde upp i en golvbrunn i källaren. Avloppsvattnet stod 20 centimeter högt i källarvåningen och förstörde bland annat bastu och duschrum. 

Enligt Trygg-Hansa berodde skadan på att Haparanda kommun inte uppfyllt sina skyldigheter när det gäller va-systemet, vilket medförde att det kunde uppstå baktryck i avloppet.

– Detta har inneburit att va-anla¨ggningen inte uppfyllt de krav som kan sta¨llas vilket har lett till skada, skriver Trygg-Hansa i sin stämningsansökan.

Enligt Trygg-Hansa har kommunen inte svarat på försäkringsbolagets frågor och skadan, och stämningsansökan inges nu för att undvika preskription.