Etikett: inflation

SCB: Inflationen nu uppe i 2 procent räknat med fast ränta

Är vi på väg mot ett mer normalt ränteläge nu? Statistiska centralbyrån rapporterar i dag att inflationstakten enligt konsumentprisindex ligger på 1,8 procent. Måttet KPIF – konsumentprisindex med fast ränta – visar på en inflationstakt på 2,0 procent. Det är den högsta noteringen på över sex år. 

Enligt SCB steg Konsumentprisindex med 0,7 procent från januari till februari 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,3 procent.

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,8 procent i februari 2017. Det är en ökning från januari då den var 1,4 procent.

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) ökade till 2,0 procent i februari från 1,6 procent i januari. Det är den högsta noteringen på över sex år (sedan december 2010). Från januari till februari 2017 steg KPIF med 0,7 procent, under motsvarande period 2016 steg KPIF med 0,3 procent. 

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi ökade till 1,3 procent i februari från 1,2 procent i januari.

Innebär detta att det är dags för Riksbanken att frångå sin negativa ränta? Nej, troligen dröjer det. Företrädare för Riksbanken har så sent som i förra veckan med kraft tillbakavisat att vi får se några räntehöjningar som gör att vi kommer över nollstrecket under 2017.