Etikett: IZave

Grundarna av iZave får 12 miljoner kr i tilläggsköpeskilling

NewCap meddelade under måndagen att de tre tidigare huvudägarna av iZave får 9 miljoner DKK – motsvarande cirka 12 miljoner kronor – i tilläggsköpeskilling.  

iZave– tidigare under varumärket Cerberus – har genom åren kritiserats hårt för sin verksamhet. 

Bolaget köptes år 2016 av den danska finanskoncernen NewCap Holding A/S med omfattande verksamhet i Sverige.

I höstas meddelade Newcap att iZave skulle försvinna som självständigt bolag. Det sades då att delar av iZaves verksamhet skulle integreras i förmedlarbolaget Factor, medan huvuddelen av verksamheten läggs ned. Mellan 30 och 40 tjänster på iZave försvann i och med avvecklingen.

Nu tycks det som om det sista kapitlet är på väg att skrivas i historien om iZave. 

När förvärvet skedde 2016 fick då dåvarande ägarna 40 miljoner DKK för sina aktier, fördelat på hälften kontanter och hälften NewCap-aktier. Det fanns också en överenskommelse om en tilläggsköpeskilling ifall vissa resultatmål uppnåddes. Taket för tilläggsköpeskillingen uppgick till 172 miljoner DKK, och avsikten var att betalning skulle ske år 2020.  

Efter avvecklingen av iZave har NewCap nu kommit till en uppgörelse om nivån på tilläggsköpeskillingen med de tidigare ägarna Alexander Strömstedt, Toni Song och Anders Hedenfalk som tillsammans tidigare ägde 95 procent av aktierna i iZave. Förutom att en tilläggsköpeskilling på 9 miljoner DKK betalas ut innebär överenskommelsen att de tre tidigare ägarna med omedelbar verkan lämnar sina nuvarande positioner i NewCap-koncernen.  

Newcap fokuserar på varumärket Hjerta – iZave läggs ned

Den danska finanskoncernen Newcap, med omfattande verksamhet i Sverige, meddelade i går att man omstrukturerar sin svenska verksamhet och fokusera nu i Sverige på varumärket Hjerta. Dotterbolaget iZave kommer inom kort att avvecklas. 

Enligt Newcap sker förändringarna för att förenkla koncernstrukturen. 

Koncernens dotterbolag inom rådgivning och försäkringsförmedling ska framöver samlas under varumärket Hjerta. Det innebär bland annat att Monyx AB inom kort byter namn till Hjerta AB. Man kommer också att skapa en ny ledningsgrupp för den svenska verksamheten, under ledning av VD Johan Wagman och vice VD Emil Westgren.

Verksamheten inom nuvarande iZave kommer att avvecklas som självständig enhet. Delar av verksamheten ska integreras i förmedlarbolaget Factor Insurance Brokers och franschisebolag som är knutna dit, andra delar av iZave läggs ned. Mellan 30 och 40 tjänster på iZave försvinner i och med omstruktureringen. De tidigare ägarna som nu sitter i ledningen för iZave – Alexander Strömstedt, Toni Song och Anders Hedenfalk – kommer att lämna sina nuvarande positioner.  

Förändringarna tycks ha kommit plötsligt för den svenska organisationen – varken iZave, Hjerta, Factor eller Monyx hade i dag på morgonen någon information om omstruktureringen av koncernen. 

iZave– tidigare under varumärket Cerberus – har genom åren kritiserats hårt för sin verksamhet. Förra året avslutade Skandia sitt samarbete med bolaget. Avanzas sparekonom Claes Hemberg råd till iZaves runt 20 000 kunder är att ta pengarna och springa, hellre än att följa med och bli kund i Factor eller Monyx. 

Här hittar du det danska pressmeddelandet om förändringarna i Sverige. 

Cerberus blir iZave – namnet ska återspegla ny inriktning

Rådgivningsföretaget Cerberus byter nu namn till iZave. Bolaget köptes upp under förra året av danska NewCap, och är på väg att byta till en ny affärsmodell. 

De senaste åren har bolaget gått från att uteslutande förmedla andra företags produkter, till att utveckla och förmedla primärt en egen depå och fonder samt förvaltningstjänster som förvaltas av bolaget.

– Vi har genomfört så stora verksamhetsförändringar under de senaste åren att vi är ett nytt företag. Därför byter vi nu till ett namn och en profil som framhäver bolagets nya inriktning och erbjudande på ett bättre sätt, säger iZave:s vd Alexander Strömstedt i bolagets pressinformation.

iZave tillhandahåller i dag tjänster inom investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och diskretionär portföljförvaltning till 15 000 kunder.

Ägarbolaget NewCap är noterat på Nasdaq OMX Copenhagen. Företaget bedriver verksamhet inom aktiv kapital- och fondförvaltning, förvaltning av fondförsäkringar och pensionskapital samt försäkringsförmedling. 

IZave AB – tidigare Cerberus – hade under 2015 en omsättning på 166 (124) miljoner kronor och gav ett överskott efter skatt på 11 (15) miljoner kronor. Bolaget har drygt 100 anställda.