Etikett: Monyx

Monyx Fonder avregistrerades av Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten meddelade i förra veckan att Monyx Fonder avregistreras från premiepensionens fondtorg. 

Enligt Pensionsmyndigheten har Pensionsmyndighetens befintliga avtalspart Nordic Fund Services S.A. som förvaltar Monyx fonder, inte lämnat in någon ansökan om fondavtal för Monyx fonder. Pensionsmyndigheten konstaterar också att Nordic Fund Services S.A. saknar den lagstadgade treårshistorik som hade krävts för sömlös övergång till nya fondtorget.

— Fonderna väljstoppas, avregistreras och spararnas pengar återinvesteras i AP7 Såfa eller den fond som spararen själv väljer, heter det i informationen från Pensionsmyndigheten.

Enligt NewCap Holding, som äger Monyx och Nordic Fund Services S.A. var beskedet oväntat:

— Det är ett beslut som överraskar oss och vi har gått in i en dialog med myndigheterna för att utreda omständigheterna för att undersöka möjligheterna för att Monyx Fonder kan fortsätta på PPM:s fondtorg till glädje för våra mer än 125 000 kunder, skriver NewCap i ett pressmeddelande.

I december meddelade NewCap Holding att man tecknat ett avtal om att East Capital ska överta Monyx.

Monyx anklagas för att ha mjölkat spararna på 31 Mkr

Fondbolaget Monyx anklagas nu för att ha haft ett liknande upplägg som Allra och Solidar när det gäller att snuva spararna på pengar. Enligt en sammanställning från Småspararguiden har Monyx premiepensionsfonder tömts på över 30 miljoner kronor genom att en del av pengarna investerats i fond-i-fond-liknande upplägg med en räntefond.  

Monyx fondbolag ingick fram till helt nyligen i danska finanskoncernen NewCap. NewCap beslutade i december att sälja verksamheterna i Monyx och Nordic Fund Service till East Capital, samtidigt som man avyttrade sin förmedlarverksamhet till Söderberg & Partners.

I sammanställningen, som även publiceras i Dagens Nyheter i dag, anklagas Monyx för att ha mjölkat spararna i sina premiepensionsfonder på 31 miljoner kronor via ett fond-i-fond-liknande upplägg med en egen räntefond. Småspararguiden kritiserar också Monyx system med en prestationsbaserad avgift, där prestationen mäts mot ett index som man menar inte är relevant för förvaltningen och dessutom beräknar avgiften utan ”highwatermark”.

Småspararguidens Patrick Siegbahn säger i Dagens Nyheter att Monyx inte har brutit mot några regler, men snuddat gränsen för vad som är tillåtet.

— Det syns att de tagit de nödvändiga stegen för att ta ut avgifter som andelsägarna inte har haft någon chans att förvänta sig eller ta höjd för. Det här sker bakom kulisserna, säger Patrick Siegbahn i Dagens Nyheter.

Enligt Monyx har alla potentiella intressekonflikter har utvärderats och dokumenterats, och att utvärderingar visar att avkastningen för Monyx räntefond är konkurrenskraftig jämfört med externa likvärdiga fonder, även efter performance fee avgifter tagits ut.

Pensionsmyndigheten säger till Småspararguiden att upplägget inte är olagligt men att med det nya avtalet för premiepensionsfonder finns det möjlighet att hindra fonder som investerar i närstående bolag.

Monyx fonder har i dag cirka 20 miljarder kronor under förvaltning i premiepensionssystemet och 10 miljarder kronor utanför premiepensionen.

Här hittar du Småsparargiudens sammanställning om Momnyx affärer.

Här är Dagens Nyheters artikel i ämnet.