Etikett: Johan wagman

611,5 Mkr i köpeskilling när Newcap säljer ut de svenska bolagen

NewCap uppskattar att köpeskillingen från försäljningen av verksamheterna i Sverige kommer att ligga på 611,5 miljoner kronor, fördelat på 115 miljoner kronor som betalas ut när affären genomförs och 496,5 miljoner kronor som utgår från framtida intjäning. Det framgår av pressinformationen från NewCap. 

Av pressinformationen framgår också att NewCaps skäl till att sälja verksamheten är ökad konkurrens på marknaden, stigande kostnader till följd av bland annat nya regelverk samt de pågående förändringarna av det svenska premiepensionssystemet.

Hjerta Nordens koncernchef Johan Wagman säger så här till Sak & Liv om de planerade förändringarna:

— Hela branschen är i förändring just nu. Det pågår en konsolidering med anledning av nya regelverk och nya tekniska lösningar, vilket påverkar både förmedlare och fondbranschen. Förutom införandet av Mifid 2 och IDD har hela branschen arbetat stenhårt för att också kunna uppfylla GDPR-reglerna och det nya penningtvättsdirektivet. Det är fyra ganska omfattande regleringar som har kommit nästan samtidigt. Detta i kombination med en prispress gör att kraven har ökat dramatiskt på att arbeta effektivt. I förlängningen gör det att vi går mot mer stordrift, och alla letar just nu synergier på marknaden.

— Jag har under en tid gjort bedömningen att det är nödvändigt med en konsolidering i branschen, och tror att det är något vi kommer att se mer av framöver. I ett längre perspektiv tror jag också att det blir bra för kunderna.

Det kan understrykas att affären inte i sig innebär att Hjerta som förmedlarorganisation försvinner, utan ambitionen är att organisationen som i dag om fattar ett 70-tal bolag ska fortsätta att utvecklas.

— Tvärtom bedömer jag att Hjerta som organisation kommer att gynnas av de här förändringarna. Hjerta är i dag kanske den friaste förmedlarsammanslutningen på marknaden, säger Johan Wagman till Sak & Liv.

Bedömningen är att transaktionerna, efter erforderliga myndighetsgodkännanden, ska kunna genomföras under första kvartalet 2019.

Aktiekursen i NewCap Holding steg efter beskedet om utförsäljningen med cirka 28 procent.

Här hittar du pressmeddelandet från NewCap om den planerade försäljningen av den svenska verksamheten. 

Hjerta anställer Fredrik Johansson som ny CFO

Hjerta Norden AB har anställt Fredrik Johansson som ny CFO i Hjertakoncernen. Han är i dag CFO på Poolia och tillträder den 1 november.

Tidigare varit CFO på Wasa Kredit och arbetat som revisor vid Deloitte.

– Vi är glada att hälsa Fredrik Johansson välkommen till Hjerta. Han har gedigen och relevant erfarenhet, som passar mycket bra här på Hjerta, säger koncernchef Johan Wagman i en presskommentar.

Alla Hjertans Dag! Hjerta lanserar sin nya organisation

I dag den 14 februari lanserar Hjerta sin nya koncernstruktur med en ny grafisk profil och nytt rådgivarkoncept.

Den danska finanskoncernen NewCaps dotterbolag i Sverige relanseras i dag under varumärket Hjerta. 

Nyordningen – som aviserades i oktober förra året – innebär bland annat att det bolag som tidigare hette Monyx AB döps om till Hjerta Norden AB och att Hjerta blir det centrala varumärket för NewCaps verksamhet i Sverige.

Den nya Hjertakoncernen består av drygt 80 rådgivningsbolag med 210 rådgivare på fler än 40 orter i hela Sverige. Enligt Hjerta är målsättningen för den nya koncernen att vara det ledande rådgivningsföretaget inom försäkring och sparande. Detta ska ske med hjälp av nya digitala hjälpmedel, nya produkter och anpassning till nya regelverk.

– Vi går ihop för att bli starkare och kunna erbjuda bättre rådgivning i dagens klimat. Det är kundernas behov och krav som är drivkraften i Hjerta. Nu har vi de muskler som är nödvändiga för att även i framtiden vara det bästa alternativet för våra rådgivare och deras kunder, säger Johan Wagman som är koncernchef i den nya Hjerta-koncernen. 

– Styrkan med Hjertakoncernen förutom våra rådgivare är varumärket, franchisekonceptet och våra slutkundserbjudanden. Även om det personliga mötet alltid kommer att vara kärnan i Hjertas verksamhet är digitala lösningar en viktig del i Hjertas kunderbjudande. Den satsning vi gör på området handlar både om stödet till rådgivarna och ökade möjligheter för kunderna att få en komplett överblick av sin finansiella situation.

Newcap fokuserar på varumärket Hjerta – iZave läggs ned

Den danska finanskoncernen Newcap, med omfattande verksamhet i Sverige, meddelade i går att man omstrukturerar sin svenska verksamhet och fokusera nu i Sverige på varumärket Hjerta. Dotterbolaget iZave kommer inom kort att avvecklas. 

Enligt Newcap sker förändringarna för att förenkla koncernstrukturen. 

Koncernens dotterbolag inom rådgivning och försäkringsförmedling ska framöver samlas under varumärket Hjerta. Det innebär bland annat att Monyx AB inom kort byter namn till Hjerta AB. Man kommer också att skapa en ny ledningsgrupp för den svenska verksamheten, under ledning av VD Johan Wagman och vice VD Emil Westgren.

Verksamheten inom nuvarande iZave kommer att avvecklas som självständig enhet. Delar av verksamheten ska integreras i förmedlarbolaget Factor Insurance Brokers och franschisebolag som är knutna dit, andra delar av iZave läggs ned. Mellan 30 och 40 tjänster på iZave försvinner i och med omstruktureringen. De tidigare ägarna som nu sitter i ledningen för iZave – Alexander Strömstedt, Toni Song och Anders Hedenfalk – kommer att lämna sina nuvarande positioner.  

Förändringarna tycks ha kommit plötsligt för den svenska organisationen – varken iZave, Hjerta, Factor eller Monyx hade i dag på morgonen någon information om omstruktureringen av koncernen. 

iZave– tidigare under varumärket Cerberus – har genom åren kritiserats hårt för sin verksamhet. Förra året avslutade Skandia sitt samarbete med bolaget. Avanzas sparekonom Claes Hemberg råd till iZaves runt 20 000 kunder är att ta pengarna och springa, hellre än att följa med och bli kund i Factor eller Monyx. 

Här hittar du det danska pressmeddelandet om förändringarna i Sverige. 

Mats Jarl blir chef för AO Företag & Individer på Monyx

Monyx meddelar i dag att man rekryterat Mats Jarl som chef för affärsområdet Företag & Individer. Han har tidigare grundat rådgivningsföretaget Svenska Försäkringsrådgivarna.

I sin nya roll kommer han att ansvara för Monyx hel- och delägda dotterbolag som erbjuder professionell rådgivning och service.

– Mats Jarls erfarenhet, innovativkraft och kundförståelse blir en stor tillgång för oss. Vi är väldigt glada att han har börjat hos oss på Monyx, säger Johan Wagman, koncernchef för Monyx, i en presskommentar.

Svenska Försäkringsrådgivarna grundades för sju år sedan och har huvudkontor i Linköping med verksamhet över större delen av Mellansverige.