Etikett: Jan Ahlström

Åsa Skogsfors och Jan Ahlström föreslås till Änkans styrelse

Åsa Skogsfors och Jan Ahlström föreslås för inval i styrelsen för Allmänna Änke- och Pupillkassan. 

Åsa Skogsfors är Head of Treasury på Modern Times Group MTG AB sedan 2016. Hon har haft ledande befattningar inom Electrolux AB. Bland annat var hon Head of Corporate and Finance samt CIO för Electrolux pensionsstiftelse.

Jan Ahlström är VD för PRI Pensionsgaranti. Tidigare var han också vd för PRI Pensionstjänst. Han har även haft ledande befattningar inom SPP Liv, och varit ordförande och ledamot i valberedningen för Änke- & Pupillkassan sedan 2011.

Birgitta Sköld samt Kjell Ormegard föreslås för omval till styrelsen. Åke Göransson lämnar styrelsen då han uppnått en ålder av 70 år.