Etikett: Jan fock

Johan Agerman lämnar Länsförsäkringar efter oenighet

Länsförsäkringar meddelar i dag Johan Agerman nu lämnar sin post med omedelbar verkan. Bakgrunden är att Johan Agerman styrelsen för Länsförsäkringar AB har olika syn på hur Länsförsäkringar AB ska drivas

Tills vidare utses Sören Westin, tidigare vice VD, till tillförordnad VD för Länsförsäkringar AB.

Sören Westin kommer även att efterträda Johan Agerman som ordförande i vissa av Länsförsäkringar AB:s dotterbolag, däribland Länsförsäkringar Bank AB. 

En rekryteringsprocess inleds omgående för att hitta en efterträdare till Johan Agerman. 

– Jag vill tacka Johan Agerman för det arbete som genomförts, säger Jan Fock, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB, i ett pressmeddelande i dag på morgonen.

Länsförsäkringar lämnar eget yttrande om vårdförsäkringsskatt

Länsförsäkringar har valt att lämna ett eget remissyttrande på förslaget om att införa skatt på arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. 

Länsförsäkringar betonar att man ställer sig bakom yttrandet från Svensk Försäkring, och att det egna yttrandet är att betrakta som ett komplement. 

I sitt yttrande trycker Länsförsäkringar på några aspekter av kritiken mot skatten. Bland annat lyfter man fram att stöd för hälsoarbete bör uppmuntras och inte motverkas, att vårdförsäkringarna är väl spridda mellan olika branscher och inkomstlägen och att man bör se det som något positivt att vården tillförs mer resurser. 

Remissvaret är undertecknat av LFAB:s VD Johan Agerman, LFAB:s styrelseordförande Jan Fock och Caesar Åfors som är ordförande i Länsförsäkringar Sörmland och styrelseledamot i LFAB. 

Här kan du läsa hela remissyttrandet från Länsförsäkringar.