Etikett: Sören westin

Fredrik Bergström utsedd till ny VD för Länsförsäkringar AB

Fredrik Bergström har utsetts till ny VD för Länsförsäkringar AB. Han är i dag VD för Länsförsäkringar Stockholm och tillträder senast i oktober.

Fredrik Bergström efterträder Sören Westin som har varit tillförordnad VD för LFAB sedan februari i år då Johan Agerman tvingades lämna posten som VD efter oenighet med styrelsen om hur bolagets skulle drivas. 

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Fredrik som har god kännedom om länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar Stockholm har utvecklats mycket väl under Fredriks ledarskap och vi tror han är rätt person att fortsätta utvecklingen av verksamheten i linje med vår strategiska plan, säger Jan Fock, styrelsens ordförande, i en presskommentar.

Fredrik Bergström har varit VD för Länsförsäkringar Stockholm sedan 2013. Han har tidigare varit chef för affärsområde konsument på SBAB och dessförinnan arbetat under många år på If.

– Jag ser fram emot att tillträda tjänsten som vd för LFAB och alla roliga utmaningar den rollen innebär, samtidigt som jag får vara kvar i samma fantastiska grupp, länsförsäkringsgruppen, säger Fredrik Bergström i sin presskommentar.

 

Länsförsäkringars rörelseresultat inom sak steg till 7 207 Mkr

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade förra året med 56 procent till 7 207 (4 626) miljoner kronor. Det framgår av gruppens årsöversikt som presenterades under måndagen. 

Av årsöversikten framgår också att premieintäkten efter avgiven återförsäkring ökade till 25 504 (24 073) miljoner kronor.

Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade samtidigt till 2 538 (1 813) miljoner kronor och totalkostnadsprocenten förbättrades till 92 (95).

I LFAB-koncernen steg rörelseresultatet till 2 825 (2 286) miljoner kronor. LFAB:s sakförsäkringsrörelse förbättrade rörelseresultatet till 1 028 (644) mijloner kronor. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 88 (92).

Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv steg till 600 (512) Mkr. Premieinkomsten ökade till 9 133 (8 637) Mkr. 

Av informationen från Länsförsäkringar framgår också att länsförsäkringsbolagen sammantaget avser att betala tillbaka minst 1,4 miljarder kronor i återbäring till kunderna, LFAB:s styrelse föreslår en aktieutdelning på 300 miljoner kronor till ägarna och att Agria planerar att etablera sig i Frankrike senare under året, vilket blir det femte landet som Agria etablerar sig i.  

Sören Westin, VD för Länsförsäkringar AB, säger bland annat så här i en presskommentar:

– De goda resultaten avspeglar nyckeln till Länsförsäkringars framgång – de 23 länsförsäkringsbolagens lokala förankring och engagemang, tillsammans med de skalfördelar som det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB representerar. Under 2017 har Länsförsäkringar återigen hamnat i topp i Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning inom bank, privat sakförsäkring och fastighetsförmedling, vunnit Swedish Brand Award och Red Dot Award för appen. Dessutom fick Länsförsäkringar Global Hållbar fonden grönt hållbarhetsbetyg och hamnade på Söderberg & Partners tio-i-topplista över svenska hållbara fonder.

Här kan du ta del av hela rapporten från Länsförsäkringsgruppen. 

Fanny Wallér: Styrelse och VD var oense om LFAB:s framtid

Styrelse och VD kunde inte enas om synen på hur LFAB:s verksamhet skulle drivas framåt. Resultatet blev istället en överenskommelse om att VD skulle sluta, säger LFAB:s kommunikationsdirektör Fanny Wallér till Sak & Liv. 

Historiskt sett har det förekommit att en externt rekryterad LFAB-VD har haft låg förståelse för Länsförsäkringsgruppens karaktär och fått sparken för att ha förespråkat en mer renodlad koncernstruktur istället för dagens federativa organisation.

Enligt Fanny Wallér, kommunikationsdirektör på LFAB, finns dock inga sådana komponenter när det gäller bakgrunden till att Johan Agerman får sluta som LFAB-VD.

– Nej, det finns ingen oenighet kring den typen av frågeställningar.

Kan du säga något om på vilket sätt styrelsen och Johan Agerman har haft olika syn på bolaget?

– Johan har på ett förtjänstfullt sätt har genomfört ett bra arbete med planeringen för LFAB. Men när man nu tittar framåt är man inte eniga om hur verksamheten ska drivas i framtiden.

Går det att berätta mer i detalj på vilka punkter man inte har varit eniga?

– Nej, vi går inte ut med mer detaljinformation än så.

Johan Agerman har varit ordförande i ett antal av LFAB:s dotterbolag. Där efterträds han nu av tf VD Sören Westin.

– Att Sören Westin går in omedelbart i dotterbolagsstyrelserna bidrar till att skapa lugn och att vi ska kunna upprätthålla det tempo vi behöver, säger Fanny Wallér. 

Johan Agerman lämnar Länsförsäkringar efter oenighet

Länsförsäkringar meddelar i dag Johan Agerman nu lämnar sin post med omedelbar verkan. Bakgrunden är att Johan Agerman styrelsen för Länsförsäkringar AB har olika syn på hur Länsförsäkringar AB ska drivas

Tills vidare utses Sören Westin, tidigare vice VD, till tillförordnad VD för Länsförsäkringar AB.

Sören Westin kommer även att efterträda Johan Agerman som ordförande i vissa av Länsförsäkringar AB:s dotterbolag, däribland Länsförsäkringar Bank AB. 

En rekryteringsprocess inleds omgående för att hitta en efterträdare till Johan Agerman. 

– Jag vill tacka Johan Agerman för det arbete som genomförts, säger Jan Fock, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB, i ett pressmeddelande i dag på morgonen.