Etikett: Karl-petter Thorvaldsson

LO överväger krav på höjda premier i tjänstepensionsavtalen

Om inte de politiska partierna kommer överens om hur de allmänna pensionerna ska höjas, kommer LO att ställa krav på att pensionerna höjs via förhandlingar med arbetsgivarna. Det framgår av en intervju i Dagens Nyheter i dag med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. 

I intervjun riktar Karl-Petter Thorwaldsson kritik mot att regeringsbildningar går trögt. Han pekar också på att arbetet i pensionsgruppen för att höja pensionsnivåerna tycks ha avstannat. I artikeln nämns att Socialdemokraterna i årets valrörelse utlovade successivt höjda pensioner, så att nivån blir 70 procent av lönen.

Blir det ingen politisk lösning som gäller höjda pensioner så kommer LO i nästa avtalsrörelse att ställa krav på arbetsgivarna om höjda pensionsnivåer, säger Karl-Petter Thorwaldsson i intervjun. En slutsats man kan dra är att det i så fall handlar om krav på höjda pensionspremier i Avtalspension SAF-LO för privatanställda LO-medlemmar och motsvarande krav för pensionsavtalen för anställda i stat och kommun.

— Om de inte löser den här frågan i närtid så kommer vi att tvingas att lösa den via parterna. Om ett år ska vi sätta våra krav för nästa avtalsrörelse så vi får ge dem den tidsfristen att komma upp med något som vi tror på. Annars måste vi ta över huvudansvaret. Det är inget jag vill för jag tycker att det ska vara ett statligt ansvar, säger Karl-Petter Thorwaldsson i DN-intervjun.

Här kan du läsa hela artikeln i Dagens Nyheter.

LO vill göra upp med Svensk Försäkring om privata pensioner

LO vill göra up med Svensk Försäkring om privata pensioner. Det meddela LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson vid ett seminarium i Almedalen på tisdagseftermiddagen, arrangerat av Svensk Försäkring och minPension. 

LO:s förslag var att LO ska driva frågan om att återinföra ett skattesubventionerat privat pensionssparande  under förutsättning att Svensk Försäkring driver frågan om höjd allmän pensionsavgift från 17,21 procent till 18,5 procent.

Parterna kom överens om att fortsatt föra samtal i frågan.

Vid seminariet diskuterades i övrigt vikten av att se pensionssystemets olika viktiga byggstenar och att alla spelar roll för ett riktigt bra pensionssystem.

En panel med Christina Lindenius och Annika Strandhäll, Karl-Petter Thorvaldsson, ASlmegas VD Anna-Karin Hatt och KPA:s VD Britta Bureau resonerade bland annat om vikten av att börja arbeta tidigt för att få en tillräcklig pension.