Etikett: proSkandia

ProSkandia kampanjar för Leif Hansson till Skandias fullmäktige

Kryssa Leif! Det är uppmaningen från ägarföreningen ProSkandia under det pågående valet till Skandias fullmäktige. 

Röstningen till Skandias högsta beslutande organ fullmäktige inleddes den 15 januari och pågår fram till den 15 februari. Fullmäktige utser Skandias styrelse och fattar alla ägarbeslut. Sju ledamöter av de totalt 21 medlemmarna i fullmäktige ska utses.

På valsedeln finns sex ledamöter vars mandatperiod går ut i samband med bolagsstämman den 8 maj, samt åtta nya kandidater. Röstsedeln har tagits fram av valberedningen med fem representanter för företags- som privatkunder i Skandia. De personer som är kandidater för omval är ProSkandias ordförande Leif Hansson, tidigare fondbolags-VD Kajsa Lindståhl, tidigare VD vid Fondbolagens Förening Pia Nilsson, f d vice riksbankschef Irma Rosenberg, Fastums VD Jan-Åke Stenström samt Swedbanks tidigare privatekonom Ylva Yngveson.

I en lite ovanlig aktivitet för att gälla val till ett livbolags fullmäktige går nu ägarföreningen ProSkandia ut och kampanjar för att medlemmarna ska rösta på föreningens ordförande Leif Hansson, som tidigare varit divisionschef på Skandia.  ”ProSkandias ordförande Leif Hansson jobbar för värcdeskapande öppenhet och kundrespekt” heter det i föreningens kampanjmaterial.

— Bland kandidaterna finns flera medlemmar i ProSkandia, vilket vi förstås vill uppmärksamma. Framförallt är vi glad över att vår ordförande Leif Hansson ställer upp igen. Det är viktigt för oss medlemmar. Så kryssa Leif, skriver föreningen på sin hemsida.

Föreningen nämner även att Kajsa Lindståhl, Irma Rosenberg, tidigare finanschef Per Johansson och tidigare regionchefen Inga-Lill Carlberg är medlemmar i ProSkandia. De två senare finns med på röstsedeln bland de nominerade för nyval. Övriga personer som har nominerats av valberedningen för möjligt nyval är treasurychef Martin Bendixen, försäljnings- och kundanalytiker Karl-Gustav Bergqvist, professor Magnus Henrekson, HR- och kommunikationschef Karin Lagerstedt Woolford, advokat Göran Landerdahl och förvärvsansvarig Gustav Ruda. 

ProSkandias frontalangrepp mot pensionssystemet

Dagens svenska pensionssystem fungerar inte! Nu krävs ett pensionspolitiskt råd som granskar pensionssystemet, på motsvarande sätt som det finanspolitiska rådet ser över finanspolitiken. 

Det skriver företrädare för intresseorganisationen ProSkandia i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter, där man går till frontalangrepp mot bristerna i det svenska pensionssystemet – och bristen på samlad politik för pensionerna i Sverige. 

ProSkandia framför kritik framförallt på tre punkter: 

De offentliga pensionerna räcker inte. ProSkandia pekar på att personer födda på 1980-talet kommer att få i snitt 43 procent av slutlönen genom det offentliga pensionssystemet. 

Alla får inte tjänstepension. Slutresultatet av tjänstepensionen kommer att bli värre än vad de flesta väntar sig. Men det stora problemet här är att så många – 450 000 anställda och 63 000 småföretagare – helt saknar tjänstepension. 

Finansdepartementet har förstört privat pensionssparande. ProSkandia beskriver att finansdepartementets klåfingrighet har förstört marknaden för det svenska pensionssparandet. Avdragsrätten har avskaffats utan att ersättas av någon annan uppmuntran till långsiktigt pensionssparande. 

Artikeln är undertecknad av ProSkandias ordförande Leif Hansson och av styrelseledamöterna Sophie Nachemson-Ekwall och Harry Wide.