Etikett: sjukskrivning

Hur länge pågår en sjukskrivning? Seminarium i februari ger svar

Hur länge pågår en sjukskriven egentligen i Sverige? I februari presenterar Svensk Försäkring en undersökning om utbetalningstider för svenska sjukskrivningar. 

Undersökningen har genomförts av Försäkringstekniska Forskningsnämnden inom Svensk Försäkring. Rapporten presenteras den 9 februari av Gunnar Andersson, ordförande i FTN, och Rikard Bergström, sekreterare i FTN.

Syftet med undersökningen är att ge underlag för försäkringsbolagen för att bedöma hur lång tid en löpande utbetalning från en sjuk- eller premiebefrielseförsäkring förväntas pågå innan den avvecklas – på grund av att den försäkrade tillfrisknar, avlider eller att försäkringstiden löper ut. Data från ett stort antal försäkringsbolag har samlats in och ligger till grund för de modeller som har tagits fram.

Vid presentationen visas bland annat delar av den matematiska teorin bakom beräkningarna, och några förenklade exempel på hur de försäkringstekniska avsättningarna utvecklas för pågående sjukfall.

Skandia: Sjukskrivningar kostar 57 miljarder kronor per år

Under ett enda år förlorar Sverige 57 miljarder kronor på sjukskrivningar, framgår det av en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.

Enligt rapporten uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 57 miljarder kronor år 2015. Det motsvarar nära 170 000 arbetsår. 

Halva förlusten drabbar företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar offentlig sektor i form av mindre skatteintäkter. 

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande i både ekonomiska och mänskliga termer. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i en presskommentar. 

Skandias bedömer att sjuktalen skulle kunna halveras med förebyggande insatser. 

Rapportens beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaden för utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringspenning eller kostnaden för vård. 

Rapporten är skriven av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och teknologie doktor från KTH, på uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Här kan du läsa hela rapporten från Skandia.