Etikett: Skandia Fonder

Skandia Time Global fick pris som 2018 års bästa branschfond

Under fem år har Skandias fond Skandia Time Global haft en avkastning på sammanlagt 160,4 procent. Nu har fonden utsetts till årets bästa branschfond 2018 av Fondmarknaden.

Skandia Time Global investerar globalt i företag inom TIME-sektorerna, det vill säga telekom, information, media och entertainment. Skandia Time Global hade 2018 en avkastning på 9,2 procent; 4,8 procent bättre än fondens jämförelseindex. Förvaltare är Erling Thune.

Skandia Time Global tillhör de fonder som under 2018 hade högst avkastning i inom premiepensionssystemet. Under 2018 fick fonden även Thompson Reuters Lipper Fund Award för årets Globalfond.

– Jag är mycket stolt över fonden och teamet bakom fonden efter att återigen få ta emot Fondmarknadens pris för bästa branschfond. Förvaltaren har verkligen bevisat att han över tid kan välja ut aktier som går bättre än jämförelseindex. Det goda resultatet talar för sig själv. Det är bara att gratulera alla fondsparare som valt denna fond då de har haft en mycket god avkastning, säger Skandia Fonders VD Annelie Enquist i en kommentar.

Största innehav i fonden är för närvarande tunga teknikbolag som Alphabet, Lenovo, Oracle och Nintendo. Den geografiska viktningen av fonden är cirka 50 procent USA, 40 procent Europa och 10 procent Asien.

Skandia lanserar ytterligare en fond som är Svanenmärkt

Skandia meddelar i dag att man lanserar hållbarhetsfonden Skandia Sverige Hållbar. Det är den tredje av Skandias fonder som är Svanenmärkta, efter Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden.   

Fonden investerar uteslutande i aktier, huvudsakligen på den svenska aktiemarknaden. Innan investeringar görs sker en analys av bolagens hållbarhetsarbete och de bolag som på ett positivt sätt påverkar miljö och hälsa premieras i förvaltningen. Fonden exkluderar bolag som verkar i kontroversiella sektorer och bolag som inte följer internationella normer. 

– Det finns en stor efterfrågan från sparare att placera sina pengar hållbart men det är inte alltid enkelt att hitta rätt alternativ på ett fondtorg med många val. Med Svanens välkända märkning kommer fler att enkelt kunna hitta rätt hållbart sparande genom Skandia Sverige Hållbar, säger Annelie Enquist, som är VD för Skandia Fonder, i en presskommentar.

För att bli svanenmärkt måste en värdepappersfond uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan. 

 

 

Fondrea! Skandia sänker avgiften på fem indexfonder till 0,25%

Skandia har beslutat att sänka förvaltningsavgiften på fem indexnära fonder från 0,4 procent till 0,25 procent. Sänkningen gäller från den 1 december. 

De fonder som omfattas av sänkningen är: 

  • Skandia Sverige Exponering
  • Skandia Europa Exponering
  • Skandia Nordamerika Exponering
  • Skandia Global Exponering
  • Skandia Japan Exponering 

– Sänkningen av förvaltningsavgifterna är ett led i att säkerställa ett attraktivt fonderbjudande till våra kunder. Med den nya avgiftsnivån kommer fonderna vara mycket konkurrenskraftiga på marknaden för indexnära fonder, säger Annelie Enquist, vd på Skandia Fonder, i en kommentar.

Fonderna beskrivs som indexnära, vilket innebär att de har respektive börsindex som utgångspunkt för placeringarna. Dock utesluts ett antal olika innehav på grund av Skandia Fonders principer kring ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att fonderna utesluter placeringar inom tobaksproduktion, företag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar klusterbomber, antipersonella minor, kemiska vapen, biologiska vapen eller centrala komponenter specifikt utvecklade för kärnvapen. Även bolag vars omsättning till 30 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål utesluts.

Två Skandiafonder blir Svanenmärkta – ny hållbarhetsfond vid årsskiftet!

Två av Skandias värdepappersfonder har fått Svanenmärkning – Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden. Nu aviserar Skandia att man siktar på att lansera en till Svanenmärkt fond vid årsskiftet; Skandia Sverige Hållbar. 

Gemensamt för Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden är att 2 procent av fondvärdet årligen går till välgörande ändamål. 

– Vi ser en ökad efterfrågan på hållbara fonder och Svanenmärkningen är en välkänd kvalitetsstämpel som fungerat väl i andra branscher. Vi tror att märkningen hjälper fler att enkelt välja hållbart sparande. Med avstamp i Svanens kriterier fortsätter vi att utveckla arbetet med ansvarsfulla investeringar, säger Annelie Enquist, VD för Skandia Fonder, i en presskommengar.

Vid årsskiftet kommer Skandia att lansera ytterligare en hållbarhetsfond – Skandia Sverige Hållbar. Även denna fond kommer att ansöka om Svanenmärkning.

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan.

Här är hela listan över Svanen-märkta fonder i Sverige

Alfred Berg Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige
CB Fonder CB Save Earth Fund
Handelsbanken Handelsbanken Hållbar Energi
SEB SEB Hållbarhetsfond Sverige
Skandia Skandia Cancerfonden
Skandia Skandia Världsnaturfonden
Swedbank Swedbank Robur Ethica Global
Swedbank Swedbank Robur Ethica Global MEGA
Swedbank Swedbank Robur Ethica Sverige
Swedbank Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA
Swedbank Swedbank Robur Humanfond
Tundra Tundra Sustainable Frontier Fund

Skandia Time Global fick utmärkelse som ”Årets bästa branschfond”

Fondmarknaden har utsett Skandia Time Global till årets bästa branschfond 2016. Fonden har avkastat 24,34 procent under 2016 och presterat en genomsnittlig årsavkastning om 23,96 på fem år.

Fonden investerar inom sektorerna telekom, information, media och entertainment.

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen. En avkastning på drygt 24 procent 2016 är mycket starkt och det är bara att gratulera alla sparare som gjort ett klokt val av fond, säger Annelie Enquist, vd på Skandias fondbolag, i ett pressmeddelande.

Fondmarknaden.se beskriver sig själva som Sveriges största fondhandelsplats. 

Så här lyder Fondmarknadens vinnarmotivering:

”I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag, i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken.”

Här hittar du se Fondmarknadens information om de vinnande fonderna i olika kategorier.