Etikett: Socialdemokraterna

S-motion vill utöka skyldigheten att försäkra prematura barn

Riksdagsledamoten Pia Nilsson anser att regelverket bör skärpas när det gäller försäkringsbolagens skyldighet att teckna försäkringar för tidigt födda. I en riksdagsmotion kräver hon att riksdagens ska se över begreppet ”särskilda skäl” när det gäller riktlinjerna för försäkring av prematura barn. 

Försäkringsbolag är i princip skyldiga att teckna eller förnya en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller för alla — om det inte finns särskilda skäl. Detta kallas normalt för kontraheringsplikt.

En utredning kom för några år sedan fram till att systemet i stort sett fungerar som avsett när det gäller barnförsäkringar. De flesta ansökningar om barnförsäkringar beviljas, antingen med normala eller med särskilda villkor. De särskilda villkoren kan exempelvis gälla om barnet är gravt prematur, om komplikationer vid förlossningen har uppstått och vid neuropsykiatriska diagnoser. Dock menade utredningen att försäkringsbolagens ansvar borde tydliggöras på ett bättre sätt. Exempelvis, menade utredningen, finns brister i hur bolagen uppfyller kravet på likabehandling.

Nu anser motionärerna att regelverket bör skärpas, och att det finns anledning att se över begreppet ”särskilda skäl” när det gäller riktlinjerna för prematura barn.

— Vi anser att alla barn har rätt till en försäkring oavsett vikt, längd och ålder. Den medicinska utvecklingen har gjort enorma framsteg inom det prematura området. Före 1970 dog över 90 procent av alla barn under tusen gram. Idag överlever nästan 90 procent, heter det bland annat i riksdagsmotionen.

— Idag får barn som väger 1000 gram vid födseln vänta i fem år innan något försäkringsbolag tecknar en försäkring. Det är inte rimligt.

Förutom Pia Nilsson har motionen undertecknats av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Olle Thorell och Åsa Eriksson.

Här kan du ta del av hela motionen. 

S-riksdagsledamöter motionerar om rättssäker trafikförsäkring

I en riksdagsmotion undertecknad av bland annat den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson krävs att Riksdagen beslutar om att ta initiativ till — vad motionärerna beskriver som — en mer rättssäker trafikförsäkring.

Enligt motionärerna får dagens trafikförsäkring kritik av skadelidande och anhöriga för att inte vara tillräckligt rättssäker, speciellt vid olyckor med nackskador. Därför vill man nu se förändringar av regelverket för trafikförsäkringen, som föreslagits i anslutning till att Finansinspektionen och Socialstyrelsen sett över hanteringen av trafikskador.

— Nu finns ett bra underlag för regeringen att gå vidare med att fatta välgrundade beslut och lägga förslag till riksdagen för en mer rättssäker trafikförsäkring och bättre vård baserad på aktuell kunskap och forskning, heter det i motionen.

Vid sidan av Johanna Haraldsson står även de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Pyry Niemi och Hillevi Larsson bakom motionen.

Här hittar du den motionen.

Ytterligare en motion från en socialdemokratisk riksdagsledamot handlar om att förändra villkoren för trafikförsäkringen. Det är Adnan Dibrani som vill att riksdagen ska överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser. Han pekar på hur dyrt det kan bli att driva en process mot ett försäkringsbolag om man inte är nöjd med bolagets och trafikskadenämndens beslut, och att man tvingas stå för hela rättegångskostnaderna om man förlorar tvisten.

— Bristerna i dagens system torde vara uppenbara och bör ses över så att vi får ett rättssäkert system som inte tvingar eller avskräcker enskilda från att driva process mot exempelvis försäkringsbolag. Att den möjligheten finns är en viktig rättssäkerhetsprincip, skriver Adnan Dibrani i sin motion.

Den motionen hittar du här.

S lovar att höja avgiften för allmän pension till 18,5 procent

Socialdemokraterna har avgivit ett vallöfte att återställa avgiften för allmän pension till sammanlagt 18,5 procent av lönen. 

I dag är det socialdemokraternas dag i Almedalen. 

En hel del av S-budskapet under dagen har kretsat kring pensionen. 

Socialdemokraterna har bland annat kommunicerat att pensionen ska höjas med 600 kronor, att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen och att pensionsavgiften ska ökas från dagens sammanlagt 17,21 procent till det ursprungliga löftet på 18,5 procent. 

– Alla som har jobbat ett helt liv har rätt till en bra pension, inte bara höginkomsttagare som kan spara privat eller har en bra tjänstepension. Nu riskerar många pensionärer att bara få runt hälften av slutlönen i pension i framtiden. Så ska vi inte ha det i Sverige, sade partiordförande Stefan Löfven i en kommentar till utspelen under dagen.

Löftet att stärka de allmänna pensionerna är på sätt och vis rätt ofarligt. Pensionsfrågan är sedan tidigare en socialdemokratisk paradgren. 

Vad socialdemokraterna inte säger i sin information om pensionsnivåerna är att det i praktiken inte är regeringen som råder över den allmänna pensionen, utan pensionsöverenskommelsens väktare i pensionsgruppen. Av signaler från gruppen att döma tycks det råda konsensus om att de allmänna pensionerna ska stärkas.

Man kan också konstatera att Socialdemokraterna undviker att påpeka att det var en socialdemokratisk regering som justerade ned den allmänna pensionsavgiften från 18,5 till 17,21 procent.  

Här kan du läsa mer om socialdemokraternas vallöfte om pensionerna.